علی صبوحی طسوجی

.
.

پاسخ پرسش‌‌هایی دربارۀ تدبر در قرآن کریم در این صفحه در قالب فیلم‌هایی از تدریس‌های حجت الاسلام علی صبوحی در دسترس علاقه‌مندان است. پاسخ به عمدۀ این پرسش‌ها، در مسیر تدبر در قرآن کریم، بسیار مهم و تعیین‌کننده است و به‌نوعی مبنای کار َخص متدبر قرار می‌گیرد.

برای دیدن پاسخ هر پرسش بر روی آن کلیک کنید.

پرسش‌های اساسی

پرسش‌های تکمیلی

پیوند کوتاه: