وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

بعد از وقفه ای چند ماهه از پایان سطح چهار آموزش تدبر در قرآن در شهرک شهید محلاتی تهران، سطح پنج این دوره از هفته آخر خرداد در این شهرک آغاز شد.
سطح یک این دوره از تیرماه ۹۸ در این شهرک آغاز شد و دوره تا شش سطح ادامه خواهد داشت. در سطح پنج این دوره که از خرداد ۱۴۰۱ آغاز شده حدود ۱۶۰ نفر از مشتاقان تدبر حضور دارند و نظام منسجم سوره های نجم تا حدید را فرا خواهندگرفت.

این دوره به مدت ۱۱ هفته چهارشنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۱۹:۳۰ برگزار می شود.
در هفته دهم بخش اول سوره حدید تدریس خواهد شد.

 

فهرست