علی صبوحی طسوجی

.
.
29 مهر 1400

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره اعلی بخش سوم (فایل ۱۴ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
29 مهر 1400

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره اعلی بخش دوم (فایل ۱۳ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
22 مهر 1400

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره طارق بخش دوم و سوره اعلی بخش اول (فایل ۱۲ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
22 مهر 1400

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره طارق بخش اول (فایل ۱۱ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
21 مهر 1400

پرسش و پاسخ با طلاب جوان درباره فهم جامع قرآن

بعد از برگزاری دو دوره فشرده آشنایی با تدبر برای طلاب حوزه علمیه بناب در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۰ ، جمعی از طلاب حوزه علمیه حضرت ولیعصر بناب از استاد صبوحی دعوت کردند تا در جلسه پرسش و پاسخ به سوالات علمی آنها درباره تدبر در قرآن و نسبت تدبر با سایر علوم دینی […]
21 مهر 1400

ارائه فشرده تدبر در سوره حجرات در جمع اساتید حوزه

به منظور آشنایی اساتید حوزه علمیه بناب با نگاه جامع و فهم راهبردی قرآن، از استاد علی صبوحی دعوت شد تا یکی از سوره های حزب مفصل قرآن را در بحثی فشرده برای اساتید ارائه کنند. استاد صبوحی سوره حجرات را برای این منظور انتخاب کردند و در یک جلسه برای اساتید این حوزه مبارک […]
8 مهر 1400

می گویند مردم را به قرآن سوق ندهید! زیرا قرآن خطر انحراف دارد!!!

در این ویدئو استاد حسین صبوحی از کسانی صحبت می کند که قرآن را منشأ انحراف می دانند و آموزش قرآن را به مردم غلط می دانند! این فایل گزیده ای از دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب تهران است که پنجشنبه هر هفته در موسسه تدبر در کلام وحی شعبه تهران برگزار می شود. […]
8 مهر 1400

«قرآن» یعنی چه؟

در این ویدئوی کوتاه استاد حسین صبوحی ابتدا معنای لغوی قرآن را بیان می کند. سپس این معنا را در مقایسه با نظام آفرینش توضیح می دهد. این ویدئو گزیده ای از جلسه نهم دومین دوره آموزش تدبر ویژه طلاب تهران است. این دوره به مدت یک سال تحصیلی در موسسه تدبر در کلام وحی […]
8 مهر 1400

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره بروج بخش سوم (فایل ۱۰ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
8 مهر 1400

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره بروج بخش دوم (فایل ۹ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]