علی صبوحی طسوجی

.
.

تدریس تدبر در نهج البلاغه را می‌توانید در این صفحه مشاهده کنید. جلسات بر اساس عنوان دوره دسته‌بندی شده و به ترتیب تاریخ مرتب شده‌اند.

با انتخاب عناوین بالای جلسات، به صفحۀ اختصاصی آن خطبه دسترسی خواهید داشت.

تدبر در خطبه ۲۴ «تمام نهج البلاغه» - جلسات هیئت قرآن و ولایت

توضیح مهم: جهت دسترسی به انسجام کلام امیرالمؤمنین علیه السلام، تدریس خطبه‌ها بر اساس کتاب «تمام نهج البلاغه» است (که در آن، خطبه‌ها به‌صورت کامل‌تر تدوین شده). ترتیب خطبه‌ها نیز بر اساس همین کتاب خواهد بود. (آشنایی با کتاب «تمامُ نهجِ البلاغَة»)

عنوان

پیوند کوتاه: