تدبر در خطبه سوم نهج البلاغه را می‌توانید در ادامه دریافت کنید:

پیوند کوتاه: