علی صبوحی طسوجی

.
.

تدبر در خطبه هفتم نهج البلاغه را می‌توانید در ادامه دریافت کنید:

پیوند کوتاه: