علی صبوحی طسوجی

.
.

تدبر در سوره مبارکه احزاب از آذر ماه سال ۱۳۹۹ در حال برگزاری است. جلسات تدبر در این سوره چهارشنبه‌ها و به دلیل محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا، به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

صوت جلسات این دوره را می‌توانید از نشانی ganjineh-tadabbor.ir دریافت کنید.

پیوند کوتاه: