علی صبوحی طسوجی

تدبر در نهج البلاغه – خطبه چهارم – جلسات هیئت قرآن و ولایت

تدبر در خطبه چهارم نهج البلاغه را می‌توانید در ادامه دریافت کنید:

پیوند کوتاه: