علی صبوحی طسوجی

تربیت مربی تدبر در قرآن کریم

تربیت مربی تدبر در قرآن کریم ، محور جلسات تدریسی است که در این صفحه قرار گرفته‌اند. جلسات بر اساس عنوان دوره دسته‌بندی شده و به ترتیب تاریخ مرتب شده‌اند.

برای آشنایی با دوره‌های آموزشی تدبر در قرآن کریم به وبگاه مؤسسه تدبر در کلام وحی مراجعه فرمایید.

دوره‌های در حال برگزاری

دوره‌های برگزارشده