علی صبوحی طسوجی

.
.

دوره سطح سه تدبر در قرآن کریم (سوره های طلاق تا جن) اولین سطح از دورۀ شش‌سطحی آموزش تدبر در قرآن کریم است که از تیر ماه ۱۳۹۸ در شهرک شهید محلاتی تهران آغاز شد. در این دوره بیش از ۲۷۰ نفر از خواهران و برادران شرکت کردند. سطح سه از این دورۀ آموزشی از تیرماه ۱۳۹۹ در مسجد امیرالمؤمنین علیه‌السلام این شهرک آغاز شد.

پیوند کوتاه: