علی صبوحی طسوجی

دیدگاه ها

۲۲ دی ۱۳۹۹

تعلیم قرآن تنها راه بسط عدالت

در این ویدئو استاد علی صبوحی به تحلیل دلایل ساختاری فقر در جامعه می پردازد. مهمترین خلا عدم درک راهبردی از مفهوم عدالت در جامعه است و این خلا بدون تعلیم قرآن قابل جبران نیست بنابراین برای حرکت به سوی آرمان عدالت آموزش قرآن به جامعه تنها راه ممکن است و تا زمانی که مردم […]
۲۱ دی ۱۳۹۹

فرمانده ای که به خاطر بغض شخصی اش عزل شد (ویژگی های شخصیتی حاج قاسم سلیمانی)

این فایل گزیده ای از مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در هیات قرآن و ولایت است. در این گزیده استاد علی صبوحی ویژگی پرهیز از حب و بغض شخصی در جهاد را در شخصیت حاج قاسم بررسی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.
۲۱ دی ۱۳۹۹

ویژگی های شخصیتی حاج قاسم سلیمانی (۹) – شجاعت و سرعت عمل

این فایل گزیده ای از مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در هیات قرآن و ولایت است. در این گزیده استاد علی صبوحی ویژگی شجاعت و سرعت عمل را در شخصیت حاج قاسم بررسی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.
۲۱ دی ۱۳۹۹

ویژگی های شخصیتی حاج قاسم سلیمانی (۸)- آموزش نیروها

این فایل گزیده ای از مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در هیات قرآن و ولایت است. در این گزیده استاد علی صبوحی ویژگی آموزش نیروها را در شخصیت حاج قاسم بررسی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.
۲۱ دی ۱۳۹۹

ویژگی های شخصیتی حاج قاسم سلیمانی (۷) – برنامه ریزی و سازماندهی

این فایل گزیده ای از مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در هیات قرآن و ولایت است. در این گزیده استاد علی صبوحی ویژگی برنامه ریزی و سازماندهی را در شخصیت حاج قاسم بررسی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.  
۲۱ دی ۱۳۹۹

ویژگی های شخصیتی شهید حاج قاسم سلیمانی (۶)- هدف گذاری استراتژیک

این فایل گزیده ای از مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در هیات قرآن و ولایت است. در این گزیده استاد علی صبوحی ویژگی هدف گذاری استراتژیک را در شخصیت حاج قاسم بررسی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.  
۲۱ دی ۱۳۹۹

ویژگی های شخصیتی شهید حاج قاسم سلیمانی (۵) – روحیه دار و روحیه بخش

این فایل گزیده ای از مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در هیات قرآن و ولایت است. در این گزیده استاد علی صبوحی ویژگی روحیه بخشی را در شخصیت حاج قاسم بررسی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.  
۲۱ دی ۱۳۹۹

ویژگی های شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (۴) – روحیه دار و روحیه بخش

این فایل گزیده ای از مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در هیات قرآن و ولایت است. در این گزیده استاد علی صبوحی ویژگی روحیه بخشی را در شخصیت حاج قاسم بررسی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.  
۲۱ دی ۱۳۹۹

ویژگی های شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (۳) – راه ندادن تردید به دل

این فایل گزیده ای از مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در هیات قرآن و ولایت است. در این گزیده استاد علی صبوحی ویژگی اطمینان و یقین را در شخصیت حاج قاسم بررسی می کند. در این گزیده خاطره ای از سردار سلیمانی از عملیات کربلای چهار نقل می شود که شنیدنی است. این فایل […]
۲۱ دی ۱۳۹۹

بریم بزنیم تمومش کنیم! (ضرورت سیاست ورزی در کار جهادی)

در این ویدئو استاد علی صبوحی از ضرورت سیاست ورزی در کار جهادی سخن می گوید. ویژگی که در سردار حاج قاسم سلیمانی به طور کامل وجود داشت. این ویدئو گزیده ای از ویژه برنامه سالگرد سرداد شهید قاسم سلیمانی در هیات قرآن و ولایت است.  
پیوند کوتاه: