علی صبوحی طسوجی

.
.
۲۸ دی ۱۴۰۰

او یکی از «انصارالله» بود که ملتی را به حرکت درآورد

انصارالله چه کسانی هستند؟ وقتی انصارالله ظهور می کنند میتوانند ملتی را به حرکت در آورند. شهید سلیمانی یکی از انصارالله بود که با شهادتش ملتی گریستند و به میدان آمدند. این توصیفات از شهید سلیمانی تنها از قرآن فهمیده می شود. زیرا تعریف چنین جایگاهی در یک نظام دقیق وحیانی ممکن است که در […]
۲۸ دی ۱۴۰۰

چگونه یک انقلابی ضد انقلاب می شود؟

در این گزیده ویدئویی استاد علی صبوحی تشریح می کند که در چه فرآیندی یک انقلابی به یک ضدانقلاب تبدیل می شود. این ویدئو گزیده ای از تدریس تدبر سوره صف در هفته هفتم دوره آموزش سطح چهار تدبر است.
۲۱ دی ۱۴۰۰

میترسیم از اینکه قرآن در میان ما حکم کند

در این ویدئو استاد علی صبوحی درباره یک ترس عمومی از حضور قرآن در میان جامعه سخن می گوید. ترسی که باعث شده تنها یک پوسته قرآن برای تبرک جستن در میان ما باشد نه حکم قرآن. این ویدئو گزیده ای از آموزش تدبر سوره ممتحنه در ترم چهار آموزش تدبر در شهرک شهید محلاتی […]
۲۹ آبان ۱۴۰۰

نقد رسانه را به اهلش بسپارید

در این ویدئو که گزیده ای از دومین جلسه از جلسات نقد برنامه زندگی پس از زندگی است، استاد صبوحی به یکی از اشکالات رسیده نسبت به اصل انتقاد به برنامه زندگی پس از زندگی پاسخ می دهد. در این اشکال مطرح شده که چرا نقد رسانه را به اهلش نمی سپارید؟ زیرا شما کارشناس […]
۲۶ آبان ۱۴۰۰

در وادی مکاشفات کم نبودند که لغزیدند و لغزاندند

این ویدئو گزیده ای از ویژه برنامه تبیین انواع نظام معرفت دینی و پیامدهای آن است. این ویژه برنامه در آبان ۱۴۰۰ در موسسه تدبر در کلام وحی برگزار شده است. در این گزیده استاد علی صبوحی بیان می کند که اگر کسی در قرآن یا حدیث دچار اشتباه برداشت شود از آنجا که ساختار […]
۲۵ آبان ۱۴۰۰

گفتاری در تبیین انواع نظام معرفت دینی و پیامدهای آن

در این گفتار استاد علی صبوحی ابتدا مفهوم نظام معرفت دینی و انواع آن را بیان می کند. سپس با بیان یک مثال، تفاوت نظام معرفت دینی را تشریح می کند. سپس پیش نیازهای ورود به حوزه معرفت دینی را می شمرد و بر این اساس دلیل مخالفت با برنامه زندگی پس از زندگی را […]
۱۶ مرداد ۱۴۰۰

بازکردن پای تجربه به غیب سوغات غرب

در این ویدئو استاد علی صبوحی بیان می کند که تهیه کننده برنامه به صراحت گفته که این مشاهدات غیبی از نوع تجربه است که باید دانشگاهیان درباره آن نظر بدهند نه حوزویان. سپس بیان می کند بازکردن پای تجربه به غیب سوغات غرب است و در بیان قرآن آمده است که آنها نمی خواهند […]
۱۶ مرداد ۱۴۰۰

چیزی که قابل تجربه باشد دیگر غیب نیست

چیزی که قابل تجربه باشد دیگر غیب نیست ؛ در این ویدئو استاد علی صبوحی بیان می کند که هیچ آیه ای در قرآن وجود ندارد که توصیه کند برای آگاهی از قیامت و غیب به سراغ تجربه تجربه گران برویم. اصولا غیب یعنی چیزی که قابل تجربه نباشد و این غیبی که با تجربه […]
۱۶ مرداد ۱۴۰۰

قرآن «تبیانا لکل شیء» است و نیاز به هیچ تجربه بشری ندارد

در این ویدئو استاد علی صبوحی در ادامه پاسخ به سوالات نقد برنامه زندگی پس از زندگی معنای تبیانا لکل شیء بودن قرآن را توضیح میدهد و بیان می کند که تبیانا لکل شیء بودن قرآن به معنای کفانا کتاب الله نیست و نسبت اهل بیت با قرآن نسبت تبیین است . در این میدان […]
۱۶ مرداد ۱۴۰۰

هیچ تجربه ای قبل از عرضه به قرآن اعتبار ندارد

در این ویدئو استاد علی صبوحی بیان می کند که هیچ تجربه ای قبل از عرضه به قرآن اعتبار ندارد. حداکثر ادعایی که در این عرصه میتوان داشت این است که تجربه هایی است غیر از مرگ و مشاهداتی است نه از عالم برزخ. ثانیا به صورت کلی و جزئی به قرآن عرضه شده که […]
پیوند کوتاه: