علی صبوحی طسوجی

شبکه های اجتماعی مرتبط با فعالیت‌ها را در اینجا مشاهده می‌کنید. برای عضویت و یا مشاهده‌ی هریک بر روی پیوند موردنظر کلیک کنید:

علی صبوحی طسوجی

شبکه های شخصی اینجانب به منظور اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها و مطالب عمومی قابل استفاده برای مخاطبین علاقه‌مند به این مباحث است.

هیئت قرآن و ولایت

شبکه های اجتماعی هیئت مجازی قرآن و ولایت، محلی است برای پاسخ کاربردی به مسایل روزمره، مبتنی بر معارف تدبری قرآن کریم و عترت علیهم السلام.

مؤسسه تدبر در کلام وحی

شبکه های اجتماعی مؤسسه تدبر در کلام وحی، اطلاع‌رسانی برنامه‌های این مؤسسه را به‌عهده دارد. همچنین در این شبکه‌های مجازی، مطالبی مبتنی بر تدبر در سوره‌های قرآن کریم منتشر می‌شود. در برخی موارد، بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی نیز در این شبکه‌ها صورت می‌پذیرد.

پیوند کوتاه: