علی صبوحی طسوجی

کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته - وبگاه علی صبوحی طسوجی - تدبر در قرآن کریم

این‌ کتابى مبارک است که آن را به‌سوى تو نازل کرده‌ایم تا دربارۀ آیات آن تدبر کنند و خردمندان پند گیرند.
سورۀ ص، آیۀ ۲۹

برای دسترسی به محتوای وبگاه بر اساس سوره‌ها، از منوی «سوره‌های قرآن کریم» در بالای صفحه استفاده کنید.

۱۳۹۹/۷/۱۰ | جلسه چهاردهم تدبر در خطبه غدیر (هیات قرآن و ولایت) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۷/۱۰ | جلسه چهاردهم تدبر در خطبه غدیر (هیات قرآن و ولایت) ۱۳۹۹/۷/۱۰ | جلسه پنجاه و چهارم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۷/۱۰ | جلسه پنجاه و چهارم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت) ۱۳۹۹/۷/۹ | هفته دهم دوره سطح سه آموزش تدبر (طلاق تا جنّ) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۷/۹ | هفته دهم دوره سطح سه آموزش تدبر (طلاق تا جنّ) ۱۳۹۹/۷/۹ | جلسه دهم دوره تخصصی سطح دو مهارتی تدبر آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۷/۹ | جلسه دهم دوره تخصصی سطح دو مهارتی تدبر ۱۳۹۹/۷/۳ | جلسه سیزدهم تدبر در خطبه غدیر (هیات قرآن و ولایت) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۷/۳ | جلسه سیزدهم تدبر در خطبه غدیر (هیات قرآن و ولایت) ۱۳۹۹/۷/۳ | جلسه پنجاه و سوم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۷/۳ | جلسه پنجاه و سوم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت) ۱۳۹۹/۷/۲ | هفته نهم دوره سطح سه آموزش تدبر (طلاق تا جنّ) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۷/۲ | هفته نهم دوره سطح سه آموزش تدبر (طلاق تا جنّ) ۱۳۹۹/۷/۲ | جلسه نهم دوره تخصصی سطح دو مهارتی تدبر آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۷/۲ | جلسه نهم دوره تخصصی سطح دو مهارتی تدبر ۱۳۹۹/۶/۲۰ | تدبر در خطبه غدیر – جلسه دوازدهم (هیات قرآن و ولایت) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۶/۲۰ | تدبر در خطبه غدیر - جلسه دوازدهم (هیات قرآن و ولایت) ۱۳۹۹/۶/۲۰ | جلسه پنجاه و دوم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۶/۲۰ | جلسه پنجاه و دوم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت) ۱۳۹۹/۶/۱۹ | دوره سطح سه آموزش تدبر (طلاق تا جنّ) – هفته هشتم آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۶/۱۹ | دوره سطح سه آموزش تدبر (طلاق تا جنّ) - هفته هشتم ۱۳۹۹/۶/۱۹ | دوره تخصصی مهارتی تدبر – سطح دو – جلسه هشتم آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۶/۱۹ | دوره تخصصی مهارتی تدبر - سطح دو - جلسه هشتم ۱۳۹۹/۶/۱۳ | جلسه یازدهم تدبر خطبه غدیر (هیات قرآن و ولایت) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۶/۱۳ | جلسه یازدهم تدبر خطبه غدیر (هیات قرآن و ولایت) ۱۳۹۹/۶/۱۳ | جلسه پنجاه و یکم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۶/۱۳ | جلسه پنجاه و یکم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت) ۱۳۹۹/۶/۱۲ | هفته هفتم دوره سطح سه آموزش تدبر (طلاق تا جنّ) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۶/۱۲ | هفته هفتم دوره سطح سه آموزش تدبر (طلاق تا جنّ) ۱۳۹۹/۶/۱۲ | جلسه هفتم دوره تخصصی سطح دو مهارتی تدبر آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۶/۱۲ | جلسه هفتم دوره تخصصی سطح دو مهارتی تدبر ۱۳۹۹/۶/۹ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه دهم) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۶/۹ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه دهم) ۱۳۹۹/۶/۸ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه نهم) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۶/۸ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه نهم) ۱۳۹۹/۶/۷ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه هشتم) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۶/۷ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه هشتم) ۱۳۹۹/۶/۶ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه هفتم) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۶/۶ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه هفتم) ۱۳۹۹/۶/۵ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه ششم) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۶/۵ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه ششم) ۱۳۹۹/۶/۴ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه پنجم) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۶/۴ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه پنجم) ۱۳۹۹/۶/۳ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه چهارم) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۶/۳ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه چهارم) ۱۳۹۹/۶/۲ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه سوم) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۶/۲ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه سوم) ۱۳۹۹/۶/۱ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه دوم) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۶/۱ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم - تدبر در خطبه غدیر (جلسه دوم) ۱۳۹۹/۵/۳۱ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه اول) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۵/۳۱ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم - تدبر در خطبه غدیر (جلسه اول) ۱۳۹۹/۵/۳۰ | تدبر در نهج البلاغه – جمع بندی خطبه پنجم و بیان خطبه ششم (هیات قرآن و ولایت) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۵/۳۰ | تدبر در نهج البلاغه - جمع بندی خطبه پنجم و بیان خطبه ششم (هیات قرآن و ولایت) ۱۳۹۹/۵/۳۰ | جلسه پنجاهم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۵/۳۰ | جلسه پنجاهم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت) ۱۳۹۹/۵/۲۹ | هفته ششم دوره سطح سه آموزش تدبر (طلاق تا جنّ) آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۵/۲۹ | هفته ششم دوره سطح سه آموزش تدبر (طلاق تا جنّ) ۱۳۹۹/۵/۲۹ | جلسه ششم دوره تخصصی سطح دو مهارتی تدبر آخرین برنامه‌ها: ۱۳۹۹/۵/۲۹ | جلسه ششم دوره تخصصی سطح دو مهارتی تدبر
کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته - وبگاه علی صبوحی طسوجی - تدبر در قرآن کریم

این‌ کتابى مبارک است که آن را به‌سوى تو نازل کرده‌ایم
تا دربارۀ آیات آن تدبر کنند و خردمندان پند گیرند.
سورۀ ص، آیۀ ۲۹

برای دسترسی به محتوای وبگاه بر اساس سوره‌ها، از منوی «سوره‌های قرآن کریم» در بالای صفحه استفاده کنید.

حجة الاسلام علی صبوحی

علی صبوحی طسوجی، متولد ۱۳۵۹، شهر قم
دانش‌آموخته حوزه و طلبه دروس
خارج فقه و اصول

دیدگاه‌ها

سخت ترین، مهم ترین و راهبردی ترین ایمان چیست؟

سخت ترین، مهم ترین و راهبردی ترین ایمان چیست؟

۱۲۰۰ سال است که فقط می‌گوییم «خیلی ناراحتیم»!

۱۲۰۰ سال است که فقط می‌گوییم «خیلی ناراحتیم»!

1200 سال است که فقط می‌گوییم «خیلی ناراحتیم»!
آیا می خواهیم مثل یهودیان آرمان های کتاب خدا را ضایع کنیم؟

آیا می خواهیم مثل یهودیان آرمان های کتاب خدا را ضایع کنیم؟

عدالت جز با نگاه جهانی قابل تحقق نیست

عدالت جز با نگاه جهانی قابل تحقق نیست

چرا محتوای تدبر در کتابهای گذشته نیست؟

چرا محتوای تدبر در کتابهای گذشته نیست؟

تدبر در سوره حاقّه - بخش چهارم (فایل ۲۰ از سطح ۳)

درسگفتار «یاد خدا؛ راهبرد مقابله با شکل گیری و توسعه فسق و نفاق‬‫» منتشر شد

درسگفتار «یاد خدا؛ راهبرد مقابله با شکل گیری و توسعه فسق و نفاق‬‫» منتشر شد

تدبر در سوره محمد (ص) - بخش اول (فایل ۲ از سطح ۶ سال ۹۷)

تدبر در خطبه غدیر - جلسه سیزدهم (هیات قرآن و ولایت)

تدبر در سوره حاقّه - بخش سوم (فایل ۱۹ از سطح ۳)

۷ مهر ۱۳۹۹
درسگفتار «یاد خدا؛ راهبرد مقابله با شکل گیری و توسعه فسق و نفاق‬‫» منتشر شد

درسگفتار «یاد خدا؛ راهبرد مقابله با شکل گیری و توسعه فسق و نفاق‬‫» منتشر شد

درسگفتار «یاد خدا؛ راهبرد مقابله با شکل گیری و توسعه فسق و نفاق‬‫» منتشر شد. این کتاب، ششمین درسگفتار از سلسله درسگفتارهای تدبر در قرآن کریم است که توسط هیئت قرآن و ولایت منتشر می‌شود. درسگفتار «یاد خدا؛ راهبرد مقابله با شکل گیری و توسعه فسق و نفاق‬‫» حاصل سه جلسه ارائۀ تدبری سوره مبارکه […]
۷ مهر ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۷/۱۰ | جلسه چهاردهم تدبر در خطبه غدیر (هیات قرآن و ولایت)

پس از ده جلسه ویژه برنامه دهه محرم که به بیان خطبه غدیر گذشت ادامه این خطبه در جلسات هفتگی هیات قرآن و ولایت بیان می شود. در این جلسه فرازهای ۴۴ تا ۴۸ خطبه به صورت منسجم بیان می شود. زمان : پنجشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ مکان : تهران – بلوار قیام – کوچه جان […]
۱ شهریور ۱۳۹۹

اعتراض به نحوه تصمیم گیری درباره دهه محرم توسط ستاد ملی کرونا

در این ویدئو به نحوه تصمیم گیری ستاد ملی کرونا درباره برگزاری مراسم های دهه محرم اعتراض میشود. این ویدئو گزیده ای از جلسه اول مراسم دهه اول محرم در هیات قرآن و ولایت است که به صورت مجازی در موسسه تدبر در کلام وحی برگزار می شود.  
۷ مرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره طلاق – بخش سوم (فایل ۴ از سطح ۳)

دوره شش سطحی آموزش تدبر در قرآن کریم از تیر ماه ۹۸ با تدریس استاد علی صبوحی در شهرک شهید محلاتی تهران آغاز شد. در این دوره بیش از ۲۷۰ نفر از خواهران و برادران شرکت کردند. پس از تمام سطح یک و دو، سطح سه این دوره آموزشی از تیرماه ۹۹ در مسجد امیرالمومنین این شهرک آغاز شد. این […]
۲۵ تیر ۱۳۹۹
گزارش تصویری جلسات تدبر در سوره فسطاط

گزارش تصویری جلسات تدبر در سوره فسطاط

گزارش تصویری جلسات تدبر در سوره فسطاط را در ادامه مشاهده می‌فرمایید. برگزاری جلسات ارائۀ تدبر در سورۀ فسطاط (بقره) با حمایت قرارگاه حمایت از نهضت تدبرآموزی انجام می‌شود و ارائۀ سوره توسط حجت الاسلام علی صبوحی صورت می‌گیرد. مجری برگزاری این جلسات – که روزهای پنجشنبۀ برگزار می‌شود- هیئت قرآن و ولایت است. برای […]
۲۲ تیر ۱۳۹۹

گزارش تصویری آغاز سطح سه تدبر در قرآن کریم در شهرک شهید محلاتی

دوره شش سطحی آموزش تدبر در قرآن کریم از تیر ماه ۹۸ در شهرک شهید محلاتی تهران آغاز شد. در این دوره بیش از ۲۷۰ نفر از خواهران و برادران شرکت کردند. پس از تمام سطح یک و دو این دوره، سطح سه این دوره آموزشی از هجدهم تیرماه در مسجد امیرالمومنین این شهرک آغاز […]
۲۱ تیر ۱۳۹۹
برگزاری دومین مسابقه تدبر؛ زندگی: سه‌گانه‌ی ولایت‌پذیری

برگزاری دومین مسابقه تدبر؛ زندگی: سه‌گانه‌ی ولایت‌پذیری

برگزاری دومین مسابقه تدبر؛ زندگی: سه‌گانه‌ی ولایت‌پذیری ، در دستور کار هیئت قرآن و ولایت قرار گرفت. هیئت قرآن و ولایت پس از برگزاری اولین مرحله از مسابقه کتابخوانی «تدبّر؛ زندگی» با موضوع سوره حدید، دوره‌ای دیگر را از روز ۱۲ تیرماه با محوریت درسگفتارهای سه گانه «ولایت پذیری» (سوره محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم، سوره فتح و […]
۱۲ تیر ۱۳۹۹
درسگفتار انفاق مال و جان، شاهراه گسترش عدالت در جامعه - علی صبوحی

مراسم اهدای جوایز مسابقه کتابخوانی سوره حدید

مسابقه کتابخوانی تدبر سوره حدید بر اساس درسگفتار سوره حدید در ماه مبارک رمضان به صورت مجازی برگزار شد. در پایان به سه نفر از برندگان جوایز نقدی به مقدار ششصد، پانصد و چهارصد تومان و یک دوره کتب تدبر اهدا شد. در این ویدئو استاد علی صبوحی توضیحاتی درباره برگزاری مسابقه بیان می کند […]
۸ مهر ۱۳۹۹
معرفی کتاب آشنایی با دانش تدبر در قرآن کریم

دوره تخصصی سطح دو مهارت تدبر – جلسه نهم

مهارت تدبر شامل دو بخش آشنایی با دانش تدبر و آشنایی با روش تدبر است. این دوره در سه سطح چهل ساعته برگزار می شود. در سطح یک بیست ساعت اول کتاب آشنایی با دانش تدبر تدریس شد سپس به روش کارگاهی سیاق بندی سوره مجادله آموزش داده شد. بعد از اتمام سطح یک، سطح دو از تیرماه […]
۸ مهر ۱۳۹۹

تدبر در سوره حاقّه – بخش چهارم (فایل ۲۰ از سطح ۳)

دوره شش سطحی آموزش تدبر در قرآن کریم از تیر ماه ۹۸ با تدریس استاد علی صبوحی در شهرک شهید محلاتی تهران آغاز شد. در این دوره بیش از ۲۷۰ نفر از خواهران و برادران شرکت کردند. پس از تمام سطح یک و دو، سطح سه این دوره آموزشی از تیرماه ۹۹ در مسجد امیرالمؤمنین این شهرک آغاز شد. این […]
۷ مهر ۱۳۹۹

تدبر در سوره محمد (ص) – بخش اول (فایل ۲ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره محمد (ص) بخش اول تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید مربوط […]
۷ مهر ۱۳۹۹

تدبر در خطبه غدیر – جلسه سیزدهم (هیات قرآن و ولایت)

خطبه غدیر خطبه ای است که پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم بیان نموده است. در این خطبه پیامبر اکرم (ص) ریشه های انحراف از مسیر اسلام ناب را بیان می کند. با بازخوانی و تبیین این خطبه می توان به دلایل انحراف بزرگ امت و فاجعه شهادت امام حسین (ع) به امت پیامبر رسید. […]
۶ مهر ۱۳۹۹

تدبر در سوره حاقّه – بخش سوم (فایل ۱۹ از سطح ۳)

دوره شش سطحی آموزش تدبر در قرآن کریم از تیر ماه ۹۸ با تدریس استاد علی صبوحی در شهرک شهید محلاتی تهران آغاز شد. در این دوره بیش از ۲۷۰ نفر از خواهران و برادران شرکت کردند. پس از تمام سطح یک و دو، سطح سه این دوره آموزشی از تیرماه ۹۹ در مسجد امیرالمؤمنین این شهرک آغاز شد. این […]
۶ مهر ۱۳۹۹

تدبر در سوره حاقّه – بخش دوم (فایل ۱۸ از سطح ۳)

دوره شش سطحی آموزش تدبر در قرآن کریم از تیر ماه ۹۸ با تدریس استاد علی صبوحی در شهرک شهید محلاتی تهران آغاز شد. در این دوره بیش از ۲۷۰ نفر از خواهران و برادران شرکت کردند. پس از تمام سطح یک و دو، سطح سه این دوره آموزشی از تیرماه ۹۹ در مسجد امیرالمؤمنین این شهرک آغاز شد. این […]
۵ مهر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجاه و سوم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه پنجاه و سوم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۳ مهر ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند نهم، دهم و یازدهم سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. […]
۵ مهر ۱۳۹۹

توصیه های آموزشی سطح شش (فایل ۱ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید اولین جلسه سطح ششم دوره سال ۹۷ است. در این […]
۷ مهر ۱۳۹۹

تدبر در خطبه غدیر – جلسه سیزدهم (هیات قرآن و ولایت)

خطبه غدیر خطبه ای است که پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم بیان نموده است. در این خطبه پیامبر اکرم (ص) ریشه های انحراف از مسیر اسلام ناب را بیان می کند. با بازخوانی و تبیین این خطبه می توان به دلایل انحراف بزرگ امت و فاجعه شهادت امام حسین (ع) به امت پیامبر رسید. […]
۲۴ شهریور ۱۳۹۹

تدبر در خطبه غدیر – جلسه دوازدهم (هیات قرآن و ولایت)

خطبه غدیر خطبه ای است که پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم بیان نموده است. در این خطبه پیامبر اکرم (ص) ریشه های انحراف از مسیر اسلام ناب را بیان می کند. با بازخوانی و تبیین این خطبه می توان به دلایل انحراف بزرگ امت و فاجعه شهادت امام حسین (ع) به امت پیامبر رسید. […]
۱۶ شهریور ۱۳۹۹

تدبر در خطبه غدیر – جلسه یازدهم (هیات قرآن و ولایت)

خطبه غدیر خطبه ای است که پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم بیان نموده است. در این خطبه پیامبر اکرم (ص) ریشه های انحراف از مسیر اسلام ناب را بیان می کند. با بازخوانی و تبیین این خطبه می توان به دلایل انحراف بزرگ امت و فاجعه شهادت امام حسین (ع) به امت پیامبر رسید. […]
۱۰ شهریور ۱۳۹۹

تدبر در خطبه غدیر – جلسه دهم (۱۰ محرم)

خطبه غدیر خطبه ای است که پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم بیان نموده است. در این خطبه پیامبر اکرم (ص) ریشه های انحراف از مسیر اسلام ناب را بیان می کند. با بازخوانی و تبیین این خطبه می توان به دلایل انحراف بزرگ امت و فاجعه شهادت امام حسین (ع) به امت پیامبر رسید. […]
۹ شهریور ۱۳۹۹

تدبر در خطبه غدیر – بحش نهم (۹ محرم)

خطبه غدیر خطبه ای است که پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم بیان نموده است. در این خطبه پیامبر اکرم (ص) ریشه های انحراف از مسیر اسلام ناب را بیان می کند. با بازخوانی و تبیین این خطبه می توان به دلایل انحراف بزرگ امت و فاجعه شهادت امام حسین (ع) به امت پیامبر رسید. […]
۸ شهریور ۱۳۹۹

تدبر در خطبه غدیر – جلسه هشتم (۸ محرم)

خطبه غدیر خطبه ای است که پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم بیان نموده است. در این خطبه پیامبر اکرم (ص) ریشه های انحراف از مسیر اسلام ناب را بیان می کند. با بازخوانی و تبیین این خطبه می توان به دلایل انحراف بزرگ امت و فاجعه شهادت امام حسین (ع) به امت پیامبر رسید. […]
۷ شهریور ۱۳۹۹

تدبر در خطبه غدیر – جلسه هفتم (۷ محرم)

خطبه غدیر خطبه ای است که پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم بیان نموده است. در این خطبه پیامبر اکرم (ص) ریشه های انحراف از مسیر اسلام ناب را بیان می کند. با بازخوانی و تبیین این خطبه می توان به دلایل انحراف بزرگ امت و فاجعه شهادت امام حسین (ع) به امت پیامبر رسید. […]
۶ شهریور ۱۳۹۹

تدبر در خطبه غدیر – جلسه ششم (۶ محرم)

خطبه غدیر خطبه ای است که پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم بیان نموده است. در این خطبه پیامبر اکرم (ص) ریشه های انحراف از مسیر اسلام ناب را بیان می کند. با بازخوانی و تبیین این خطبه می توان به دلایل انحراف بزرگ امت و فاجعه شهادت امام حسین (ع) به امت پیامبر رسید. […]

پخش زنده

چهارشنبه‌ها
دوره مهارتی تدبر | ۱۰ تا ۱۳
سطح سه تدبر | ۱۶:۳۰ تا ۲۰

پنجشنبه‌ها
تدبر در سوره بقره و تدبر در نهج‌البلاغه
۹ تا ۱۳

  • مؤسسه گفتمان قرآن و ولایت
  • هیئت قرآن و ولایت تهران
  • فروشگاه کتاب قرآن و زندگی
  • مؤسسه تدبر در کلام وحی
پیوند کوتاه:

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟