علی صبوحی طسوجی

.
.
۱۳ خرداد ۱۴۰۰

تدبر در سوره احزاب – جلسه شانزدهم (هیات قرآن و ولایت)

سوره احزاب یکی از سوره های مدنی در جزء بیست و دوم قرآن است. در فهم تدبری قرآن سوره احزاب سوره ای مهم و پرچالش است. در این جلسه، دور سوم تدبر سوره یعنی جمع بندی سیاق ها ادامه می یابد و سیاق پنجم جمع بندی می شود. تدبر هر سوره چهار مرحله است: ۱. […]
۱۲ خرداد ۱۴۰۰

دوره تخصصی مهارتی سطح سه تدبر – جلسه چهارم

مهارت تدبر شامل دو بخش آشنایی با دانش تدبر و آشنایی با روش تدبر است. این دوره در سه سطح چهل ساعته برگزار می شود. در سطح یک بیست ساعت اول کتاب آشنایی با دانش تدبر تدریس شد. بعد از اتمام سطح یک، سطح دو از تیرماه ۹۹ آغاز شد و تا پایان اسفند ۹۹ به مدت بیست جلسه […]
۱۲ خرداد ۱۴۰۰

دوره تخصصی سطح سه مهارتی تدبر – جلسه سوم

مهارت تدبر شامل دو بخش آشنایی با دانش تدبر و آشنایی با روش تدبر است. این دوره در سه سطح چهل ساعته برگزار می شود. در سطح یک بیست ساعت اول کتاب آشنایی با دانش تدبر تدریس شد. بعد از اتمام سطح یک، سطح دو از تیرماه ۹۹ آغاز شد و تا پایان اسفند ۹۹ […]
۵ خرداد ۱۴۰۰

دوره تخصصی سطح سه مهارتی تدبر – جلسه دوم

مهارت تدبر شامل دو بخش آشنایی با دانش تدبر و آشنایی با روش تدبر است. این دوره در سه سطح چهل ساعته برگزار می شود. در سطح یک بیست ساعت اول کتاب آشنایی با دانش تدبر تدریس شد. بعد از اتمام سطح یک، سطح دو از تیرماه ۹۹ آغاز شد و تا پایان اسفند ۹۹ […]
۵ خرداد ۱۴۰۰

دوره تخصصی سطح سه مهارتی تدبر – جلسه اول

مهارت تدبر شامل دو بخش آشنایی با دانش تدبر و آشنایی با روش تدبر است. این دوره در سه سطح چهل ساعته برگزار می شود. در سطح یک بیست ساعت اول کتاب آشنایی با دانش تدبر تدریس شد. بعد از اتمام سطح یک، سطح دو از تیرماه ۹۹ آغاز شد و تا پایان اسفند ۹۹ […]
۲ خرداد ۱۴۰۰

تدبر در زیارت جامعه کبیره – جلسه سوم (هیات قرآن و ولایت)

سلسله جلسات تدبر در زیارت جامعه کبیره به صورت ماهانه برگزار می شود. در جلسه سوم این جلسات استاد علی صبوحی فراز سلام سوم زیارت را شرح تدبری می دهد. همچنین در خلال مباحث استاد صبوحی به شبهات مطرح شده از طرف مروجان اسلام رحمانی پاسخ می دهد و درباره تفسیر دین به نفع مدرنیسم […]
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

فهم جامع و هماهنگ قرآن تنها راه اثبات حقانیت مطلق شیعه

به دعوت مدیر محترم مدرسه علمیه حضرت ولیعصر (عج) قم، استاد علی صبوحی در این مدرسه حاضر شدند و درباره نظام جامع و هماهنگ قرآن و ضرورت فهم تدبری قرآن با طلاب گفتگو کردند. ویژگی خاص این گفتگوها چالشی بودن آنهاست که باعث مشارکت مخاطبان در بحث مطرح شده میشود. در جلسه دوم این گفتگو […]
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیا قرآن محور علوم دین است؟

در این ویدئو جلسه اول گفتگوی چالشی با جمعی از طلاب مدرسه علمیه ولیعصر قم را مشاهده می کنید که در تاریخ بیستم اردیبهشت ۱۴۰۰ در این مدرسه علمیه انجام شده است. در این جلسه استاد صبوحی بحث را از سوره شمس آغاز کردند و سپس بحث را درباره نقش و حضور قرآن در حوزه […]
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیا اطلاع از دنیای پس از مرگ مساله ای برون دینی است؟ (پاسخ به پرسش های نقد «زندگی پس از زندگی» – ۱۸)

استاد علی صبوحی طی سه قسمت برنامه زندگی پس از زندگی را که طی ماه مبارک رمضان از شبکه چهار سیما پخش شد نقد کردند. به خاطر کثرت سوال های رسیده پس از جلسات نقد در برنامه جداگانه ای به این سوالات پاسخ دادند. در این ویدئو قسمت هجدهم این پاسخ ها را مشاهده می […]
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیا انسان غیر معصوم نمی تواند به غیب آگاه شود؟ (پاسخ به پرسش های نقد «زندگی پس از زندگی» – ۱۷)

استاد علی صبوحی طی سه قسمت برنامه زندگی پس از زندگی را که طی ماه مبارک رمضان از شبکه چهار سیما پخش شد نقد کردند. به خاطر کثرت سوال های رسیده پس از جلسات نقد در برنامه جداگانه ای به این سوالات پاسخ دادند. در این ویدئو قسمت هفدهم این پاسخ ها را مشاهده می […]
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیا کرامات اولیاءالله شاهدی بر امکان زنده شدن مردگان نیست؟ (پاسخ به پرسش های نقد «زندگی پس از زندگی» – ۱۶)

استاد علی صبوحی طی سه قسمت برنامه زندگی پس از زندگی را که طی ماه مبارک رمضان از شبکه چهار سیما پخش شد نقد کردند. به خاطر کثرت سوال های رسیده پس از جلسات نقد در برنامه جداگانه ای به این سوالات پاسخ دادند. در این ویدئو قسمت شانزدهم این پاسخ ها را مشاهده می […]
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیا اعتقاد به «رجعت» امکان زنده شدن مردگان را ثابت نمی کند؟ (پاسخ به پرسش های نقد «زندگی پس از زندگی» – ۱۵)

استاد علی صبوحی طی سه قسمت برنامه زندگی پس از زندگی را که طی ماه مبارک رمضان از شبکه چهار سیما پخش شد نقد کردند. به خاطر کثرت سوال های رسیده پس از جلسات نقد در برنامه جداگانه ای به این سوالات پاسخ دادند. در این ویدئو قسمت پانزدهم این پاسخ ها را مشاهده می […]
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیا تجربه های عرفی پرتکرار اطمینان آور نیست؟ (پاسخ به پرسش های نقد زندگی پس از زندگی – ۱۴)

استاد علی صبوحی طی سه قسمت برنامه زندگی پس از زندگی را که طی ماه مبارک رمضان از شبکه چهار سیما پخش شد نقد کردند. به خاطر کثرت سوال های رسیده پس از جلسات نقد در برنامه جداگانه ای به این سوالات پاسخ دادند. در این ویدئو قسمت چهاردهم این پاسخ ها را مشاهده می […]
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

«عالم غیب» چیست؟ (پاسخ به پرسش های نقد «زندگی پس از زندگی» – ۱۳)

استاد علی صبوحی طی سه قسمت برنامه زندگی پس از زندگی را که طی ماه مبارک رمضان از شبکه چهار سیما پخش شد نقد کردند. به خاطر کثرت سوال های رسیده پس از جلسات نقد در برنامه جداگانه ای به این سوالات پاسخ دادند. در این ویدئو قسمت سیزدهم این پاسخ ها را مشاهده می […]
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیا نمی شود پیش از مرگ عوالم پس از مرگ را دید؟ (پاسخ به پرسش های نقد «زندگی پس از زندگی» – ۱۲)

استاد علی صبوحی طی سه قسمت برنامه زندگی پس از زندگی را که طی ماه مبارک رمضان از شبکه چهار سیما پخش شد نقد کردند. به خاطر کثرت سوال های رسیده پس از جلسات نقد در برنامه جداگانه ای به این سوالات پاسخ دادند. در این ویدئو قسمت دوازدهم این پاسخ ها را مشاهده می […]
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیا امکان ندارد به کسی که اجلش رسیده مهلت داده شود؟ (پاسخ به پرسش های نقد «زندگی پس از زندگی» – ۱۱)

استاد علی صبوحی طی سه قسمت برنامه زندگی پس از زندگی را که طی ماه مبارک رمضان از شبکه چهار سیما پخش شد نقد کردند. به خاطر کثرت سوال های رسیده پس از جلسات نقد در برنامه جداگانه ای به این سوالات پاسخ دادند. در این ویدئو قسمت یازدهم این پاسخ ها را مشاهده می […]
پیوند کوتاه: