علی صبوحی طسوجی

.
.
۱۴ دی ۱۳۹۶

تدبر در سوره نجم – بخش سوم (فایل ۳ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش سوم تدبر سوره نجم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۱۴ دی ۱۳۹۶

تدبر در سوره نجم – بخش دوم (فایل ۲ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش دوم تدبر سوره نجم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۱۴ دی ۱۳۹۶

تدبر در سوره نجم – بخش اول (فایل ۱ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش اول تدبر سوره نجم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۹ دی ۱۳۹۵

تدبر در سوره جاثیه – جلسه چهارم (هیات قرآن و ولایت)

استاد علی صبوحی بحث تدبر سوره جاثیه را در چهار جلسه در هیات قرآن و ولایت ارائه کرده اند. این جلسات طی آذر و دی ۹۵ در محله شیان تهران برگزار شده است. تاریخ صحیح این جلسه نهم دی ۹۵ است. لازم به ذکر است تمامی کلاس های آموزشی تدبر در سطح کشور با حمایت […]
۹ دی ۱۳۹۵

تدبر در سوره جاثیه – جلسه سوم (هیات قرآن و ولایت)

استاد علی صبوحی بحث تدبر سوره جاثیه را در چهار جلسه در هیات قرآن و ولایت ارائه کرده اند. این جلسات طی آذر و دی ۹۵ در محله شیان تهران برگزار شده است. تاریخ صحیح این جلسه نهم دی ۹۵ است. لازم به ذکر است تمامی کلاس های آموزشی تدبر در سطح کشور با حمایت […]
۱۱ آذر ۱۳۹۵

تدبر در سوره جاثیه – جلسه دوم (هیات قرآن و ولایت)

استاد علی صبوحی بحث تدبر سوره جاثیه را در چهار جلسه در هیات قرآن و ولایت ارائه کرده اند. این جلسات طی آذر و دی ۹۵ در محله شیان تهران برگزار شده است. تاریخ صحیح این جلسه یازدهم آذر ۹۵ است. لازم به ذکر است تمامی کلاس های آموزشی تدبر در سطح کشور با حمایت […]
۱۱ آذر ۱۳۹۵

تدبر در سوره جاثیه – جلسه اول (هیات قرآن و ولایت)

استاد علی صبوحی بحث تدبر سوره جاثیه را در چهار جلسه در هیات قرآن و ولایت ارائه کرده اند. این جلسات طی آذر و دی ۹۵ در محله شیان تهران برگزار شده است. تاریخ صحیح این جلسه یازدهم آذر ۹۵ است. لازم به ذکر است تمامی کلاس های آموزشی تدبر در سطح کشور با حمایت […]
۶ اسفند ۱۳۸۸

تدبر در سوره کهف – جلسه سوم

سوره کهف سوره ای درس آموز در مسیر درک و فهم توحید خداست. همایش یک روزه تدبر در سوره کهف در اسفند ۱۳۸۸ توسط کانون قرآن و عترت دانشگاه تهران برگزار شده است. استاد علی صبوحی طی سه جلسه این سوره را ارائه کرده اند.
۶ اسفند ۱۳۸۸

تدبر در سوره کهف – جلسه دوم

سوره کهف سوره ای درس آموز در مسیر درک و فهم توحید خداست. همایش یک روزه تدبر در سوره کهف در اسفند ۱۳۸۸ توسط کانون قرآن و عترت دانشگاه تهران برگزار شده است. استاد علی صبوحی طی سه جلسه این سوره را ارائه کرده اند.
۶ اسفند ۱۳۸۸

تدبر در سوره کهف – جلسه اول

سوره کهف سوره ای درس آموز در مسیر درک و فهم توحید خداست. همایش یک روزه تدبر در سوره کهف در اسفند ۱۳۸۸ توسط کانون قرآن و عترت دانشگاه تهران برگزار شده است. استاد علی صبوحی طی سه جلسه این سوره را ارائه کرده اند.
پیوند کوتاه: