علی صبوحی طسوجی

.
.
۱۶ دی ۱۴۰۰

واکاوی علت انحراف امت بعد از رسول خدا (ص) (هیات قرآن و ولایت)

در این سخنرانی که به مناسبت ایام فاطمیه در هیات قرآن و ولایت بیان شده است استاد علی صبوحی علت انحراف امت را بر اساس نظام قرآن واکاوی می کند. برنامه های هیات قرآن و ولایت پنجشنبه ها در حسینیه هیات واقع در میدان خراسان خیابان مشهدی رحیم جنب مسجد محمدی برگزار می شود. صوت […]
۶ دی ۱۴۰۰

سخنرانی کوتاه عاقبت زندگی با معیارهای سبک ومعیارهای سنگین براساس تدبر سوره قارعه

استاد صبوحی در سخنرانی کوتاهی درباره عاقبت زندگی با معیارهای سنگین و معیارهای سبک بر اساس تدبر سوره قارعه صحبت کردند. این سخنرانی در مراسم خاکسپاری مرحوم ضرغامی در دارالسلام کاشان بیان شده است.  
۱۹ آذر ۱۴۰۰

ترسیم مسیر تا آرمان ظهور بر اساس نظام منسجم سوره صف – جلسه سوم (هیات قرآن و ولایت)

هر گاه سخن از آرمان ظهور می شود درک روشنی از مسیر پیش رو تا آن آرمان بزرگ شکل نمی گیرد. این به خاطر خلأ نظام قرآن در میان ماست. نظامی که این مسیر را به روشنی ترسیم می کند. در بحثی سه جلسه ای استاد حسین صبوحی بخشی از این مسیر را بر اساس […]
۱۲ آذر ۱۴۰۰

ترسیم مسیر تا آرمان ظهور بر اساس نظام منسجم سوره صف – جلسه دوم (هیات قرآن و ولایت)

هر گاه سخن از آرمان ظهور می شود درک روشنی از مسیر پیش رو تا آن آرمان بزرگ شکل نمی گیرد. این به خاطر خلأ نظام قرآن در میان ماست. نظامی که این مسیر را به روشنی ترسیم می کند. در بحثی سه جلسه ای استاد حسین صبوحی بخشی از این مسیر را بر اساس […]
۵ آذر ۱۴۰۰

ترسیم مسیر تا آرمان ظهور بر اساس نظام منسجم سوره صف – جلسه اول (هیات قرآن و ولایت)

هر گاه سخن از آرمان ظهور می شود درک روشنی از مسیر پیش رو تا آن آرمان بزرگ شکل نمی گیرد. این به خاطر خلأ نظام قرآن در میان ماست. نظامی که این مسیر را به روشنی ترسیم می کند. در بحثی سه جلسه ای استاد حسین صبوحی بخشی از این مسیر را بر اساس […]
۲۱ مهر ۱۴۰۰

ارائه فشرده تدبر در سوره حجرات در جمع اساتید حوزه

به منظور آشنایی اساتید حوزه علمیه بناب با نگاه جامع و فهم راهبردی قرآن، از استاد علی صبوحی دعوت شد تا یکی از سوره های حزب مفصل قرآن را در بحثی فشرده برای اساتید ارائه کنند. استاد صبوحی سوره حجرات را برای این منظور انتخاب کردند و در یک جلسه برای اساتید این حوزه مبارک […]
۲ شهریور ۱۴۰۰

زیارت در فرهنگ قرآن

در این سخنرانی استاد علی صبوحی با استناد به نظام جامع قرآن، در نه بند مساله زیارت را در فرهنگ قرآن تشریح می کند. این سخنرانی در صحن جمهوری حرم مطهر رضوی بیان شده است.
۲۴ تیر ۱۴۰۰

سندی برای آیندۀ تاریخ علم و تمدن

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

نقد برنامه «زندگی پس از زندگی» – قسمت سوم (هیات قرآن و ولایت)

در این ویدئو استاد علی صبوحی به برخی ابهامات و سوالات مطرح شده پس از انتشار قسمت اول نقد این برنامه پاسخ می دهد. این برنامه در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

نقد برنامه «زندگی پس از زندگی» (پاسخ به پرسش ها)(هیات قرآن و ولایت)

بعد از سه جلسه بیان دلایل قرآنی در نقد تجربه گری مرگ، استاد صبوحی در برنامه جداگانه ای به سوالات مطرح شده نسبت به این نقد پاسخ دادند. این برنامه در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.
پیوند کوتاه: