علی صبوحی طسوجی

برگزاری دومین مسابقه تدبر؛ زندگی: سه‌گانه‌ی ولایت‌پذیری

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟