علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | جلسه هشتم تدبر در خطبه ۲۴ تمام نهج البلاغه (هیات قرآن و ولایت)