علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | جلسه چهاردهم تدبر در خطبه ۲۴ تمام نهج البلاغه (هیات قرآن و ولایت)