علی صبوحی طسوجی

فیلم

۵ آبان ۱۳۹۹

تدبر در سوره قمر – بخش دوم (فایل ۹ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش اول تدبر سوره قمر تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۲ آبان ۱۳۹۹

تدبر در سوره محمّد (ص) – بخش پنجم (فایل ۶ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره محمد (ص) بخش چهارم تدریس می شود. فایلی که مشاهده […]
۱ آبان ۱۳۹۹

تدبر در سوره محمّد (ص) – بخش چهارم (فایل ۵ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره محمد (ص) بخش چهارم تدریس می شود. فایلی که مشاهده […]
۲۹ مهر ۱۳۹۹

تدبر در سوره محمّد (ص) – بخش سوم (فایل ۴ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره محمد (ص) بخش سوم تدریس می شود. فایلی که مشاهده […]
۲۸ مهر ۱۳۹۹

تدبر در سوره محمّد (ص) – بخش دوم (فایل ۳ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره محمد (ص) بخش دوم تدریس می شود. فایلی که مشاهده […]
۲۷ مهر ۱۳۹۹

همایش تدبر در سوره فجر

یکی از فعالیت های ترویجی در عرصه تدبر، برگزاری همایش های مردمی جهت ارائه سوره های قرآن به عموم مردم است. در این ویدئو همایش سوره فجر را مشاهده می کنید که به صورت مردمی برگزار شده است. در این ارائه استاد علی صبوحی ابتدا صحبتی کوتاه درباره فهم منسجم و هماهنگ سوره های قرآن […]
۲۷ مهر ۱۳۹۹

اعتقادی به اسلام ندارند آنان که همچنان بر طبل سازش می کوبند!

در این ویدئو استاد علی صبوحی درباره رویکرد جدید غربگرایان برای سازش کامل با دولت های سلطه گر صحبت می کند. ایشان معتقدند کسانی که پس از شکست تجربه برجام همچنان بر طبل مذاکره و سازش می کوبند اعتقادی به اسلام ندارند. این ویدئو گزیده ای از جلسه ۵۶ تدبر در سوره بقره است. این […]
۲۷ مهر ۱۳۹۹

تدبر در خطبه غدیر – جلسه شانزدهم (هیات قرآن و ولایت)

خطبه غدیر خطبه ای است که پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم بیان نموده است. در این خطبه پیامبر اکرم (ص) ریشه های انحراف از مسیر اسلام ناب را بیان می کند. با بازخوانی و تبیین این خطبه می توان به دلایل انحراف بزرگ امت و فاجعه شهادت امام حسین (ع) به امت پیامبر رسید. […]
۲۶ مهر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجاه و ششم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه پنجاه و پنجم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۴ مهر ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۱۷ تا ۲۰ سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر در سوره‌های […]
۲۵ مهر ۱۳۹۹

دوره روش تدریس سطح یک تدبر – جلسه دهم (سال ۹۴)

دوره روش تدریس سطح یک تدبر بعد از برگزاری سطح یک تدبر طی دو روز در آبان ۹۴ برگزار شده است. در این دوره استاد علی صبوحی طی ده جلسه روش تدریس تدبر به ویژه سوره های سطح یک تدبر شامل سوره های انشقاق تا ناس را آموزش می دهد. این دوره در فرهنگسرای خاتم […]

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟