علی صبوحی طسوجی

فیلم

۲۲ دی ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و هفتم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و هفتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۸ دی ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۳۶ تا ۳۸ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم […]
۲۲ دی ۱۳۹۹

تعلیم قرآن تنها راه بسط عدالت

در این ویدئو استاد علی صبوحی به تحلیل دلایل ساختاری فقر در جامعه می پردازد. مهمترین خلا عدم درک راهبردی از مفهوم عدالت در جامعه است و این خلا بدون تعلیم قرآن قابل جبران نیست بنابراین برای حرکت به سوی آرمان عدالت آموزش قرآن به جامعه تنها راه ممکن است و تا زمانی که مردم […]
۲۱ دی ۱۳۹۹

فرمانده ای که به خاطر بغض شخصی اش عزل شد (ویژگی های شخصیتی حاج قاسم سلیمانی)

این فایل گزیده ای از مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در هیات قرآن و ولایت است. در این گزیده استاد علی صبوحی ویژگی پرهیز از حب و بغض شخصی در جهاد را در شخصیت حاج قاسم بررسی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.
۲۱ دی ۱۳۹۹

ویژگی های شخصیتی حاج قاسم سلیمانی (۹) – شجاعت و سرعت عمل

این فایل گزیده ای از مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در هیات قرآن و ولایت است. در این گزیده استاد علی صبوحی ویژگی شجاعت و سرعت عمل را در شخصیت حاج قاسم بررسی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.
۲۱ دی ۱۳۹۹

ویژگی های شخصیتی حاج قاسم سلیمانی (۸)- آموزش نیروها

این فایل گزیده ای از مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در هیات قرآن و ولایت است. در این گزیده استاد علی صبوحی ویژگی آموزش نیروها را در شخصیت حاج قاسم بررسی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.
۲۱ دی ۱۳۹۹

ویژگی های شخصیتی حاج قاسم سلیمانی (۷) – برنامه ریزی و سازماندهی

این فایل گزیده ای از مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در هیات قرآن و ولایت است. در این گزیده استاد علی صبوحی ویژگی برنامه ریزی و سازماندهی را در شخصیت حاج قاسم بررسی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.  
۲۱ دی ۱۳۹۹

ویژگی های شخصیتی شهید حاج قاسم سلیمانی (۶)- هدف گذاری استراتژیک

این فایل گزیده ای از مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در هیات قرآن و ولایت است. در این گزیده استاد علی صبوحی ویژگی هدف گذاری استراتژیک را در شخصیت حاج قاسم بررسی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.  
۲۱ دی ۱۳۹۹

ویژگی های شخصیتی شهید حاج قاسم سلیمانی (۵) – روحیه دار و روحیه بخش

این فایل گزیده ای از مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در هیات قرآن و ولایت است. در این گزیده استاد علی صبوحی ویژگی روحیه بخشی را در شخصیت حاج قاسم بررسی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.  
۲۱ دی ۱۳۹۹

ویژگی های شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (۴) – روحیه دار و روحیه بخش

این فایل گزیده ای از مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در هیات قرآن و ولایت است. در این گزیده استاد علی صبوحی ویژگی روحیه بخشی را در شخصیت حاج قاسم بررسی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.  
۲۱ دی ۱۳۹۹

ویژگی های شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (۳) – راه ندادن تردید به دل

این فایل گزیده ای از مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در هیات قرآن و ولایت است. در این گزیده استاد علی صبوحی ویژگی اطمینان و یقین را در شخصیت حاج قاسم بررسی می کند. در این گزیده خاطره ای از سردار سلیمانی از عملیات کربلای چهار نقل می شود که شنیدنی است. این فایل […]