علی صبوحی طسوجی

.
.
۲۹ مهر ۱۴۰۰

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره غاشیه بخش اول (فایل ۱۵ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
۲۹ مهر ۱۴۰۰

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره اعلی بخش سوم (فایل ۱۴ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
۲۹ مهر ۱۴۰۰

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره اعلی بخش دوم (فایل ۱۳ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
۲۲ مهر ۱۴۰۰

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره طارق بخش دوم و سوره اعلی بخش اول (فایل ۱۲ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
۲۲ مهر ۱۴۰۰

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره طارق بخش اول (فایل ۱۱ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
۸ مهر ۱۴۰۰

می گویند مردم را به قرآن سوق ندهید! زیرا قرآن خطر انحراف دارد!!!

در این ویدئو استاد حسین صبوحی از کسانی صحبت می کند که قرآن را منشأ انحراف می دانند و آموزش قرآن را به مردم غلط می دانند! این فایل گزیده ای از دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب تهران است که پنجشنبه هر هفته در موسسه تدبر در کلام وحی شعبه تهران برگزار می شود. […]
۸ مهر ۱۴۰۰

«قرآن» یعنی چه؟

در این ویدئوی کوتاه استاد حسین صبوحی ابتدا معنای لغوی قرآن را بیان می کند. سپس این معنا را در مقایسه با نظام آفرینش توضیح می دهد. این ویدئو گزیده ای از جلسه نهم دومین دوره آموزش تدبر ویژه طلاب تهران است. این دوره به مدت یک سال تحصیلی در موسسه تدبر در کلام وحی […]
۸ مهر ۱۴۰۰

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره بروج بخش سوم (فایل ۱۰ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
۸ مهر ۱۴۰۰

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره بروج بخش دوم (فایل ۹ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]
۸ مهر ۱۴۰۰

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب – سوره بروج بخش اول (فایل ۸ از سطح ۱)

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طول پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از شش سطح تدبر به طلاب آموزش داده خواهد شد. هر سطح این […]