علی صبوحی طسوجی

دوره تدبر در سوره مبارکه بقره – قرآن و ولایت

زمان و مکان برگزاری: تهران – خیابان خراسان – خیابان مشهدی رحیم – کوچه امینی – پلاک ۴۳ – طبقه دوم – پنجشنبه ها ساعت ۹
ویژه عموم افراد ثبت‌نام‌ کرده

۱۰ اسفند ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتاد و چهارم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتاد و چهارم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۷ اسفند ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی دور چهارم تدبر سوره را آغاز می کند و فصل اول سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم […]
۲ اسفند ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتاد و سوم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتاد و سوم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۳۰ بهمن ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۴۳ تا ۴۵ (سیاق آخر) سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت […]
۲۸ بهمن ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتاد و دوم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتاد و دوم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۳ بهمن ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۴۲ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتاد و یکم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتاد و یکم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۴۲ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف […]
۱۳ بهمن ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه هفتادم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هفتادم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۹ بهمن ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۴۱ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی […]
۵ بهمن ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و نهم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و نهم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲ بهمن ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۴۰ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف سیاق‌ها ۳٫جمع‌بندی […]
۲۸ دی ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و هشتم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و هشتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۵ دی ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۳۸ و ۳۹ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم […]
۲۲ دی ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و هفتم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و هفتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۸ دی ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۳۶ تا ۳۸ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم […]
۱۶ دی ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و ششم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و ششم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۱ دی ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۳۵ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف […]
۶ دی ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و پنجم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و پنجم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۴ دی ۹۹ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۳۴ سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، طی چهار مرحله صورت می‌گیرد: ۱٫مفاهیم آیات ۲٫کشف […]