علی صبوحی طسوجی

سوره انفطار

۲۶ خرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره انفطار – بخش دوم (فایل ۳۴ از سطح دو)

به دنبال دوره آموزش سوره های سطح یک، دوره آموزش معرفتی تدبر در سوره های سطح دو شامل سوره های مزمل تا مطففین از آبان ۹۸ با حضور ۲۵۰ نفر از قرآن آموزان در شهرک شهید محلاتی تهران آغاز شد. مدرس این دوره استاد علی صبوحی هستند. در این دوره که تا شش سطح ادامه […]
۲۶ خرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره انفطار – بخش اول (فایل ۳۳ از سطح دو)

به دنبال دوره آموزش سوره های سطح یک، دوره آموزش معرفتی تدبر در سوره های سطح دو شامل سوره های مزمل تا مطففین از آبان ۹۸ با حضور ۲۵۰ نفر از قرآن آموزان در شهرک شهید محلاتی تهران آغاز شد. مدرس این دوره استاد علی صبوحی هستند. در این دوره که تا شش سطح ادامه […]
۱۷ مهر ۱۳۹۸
خلاصه تدبر در سوره انفطار

بیان خلاصه تدبر در سوره انفطار

در این فایل ۱۴ دقیقه‌ای استاد علی صبوحی خلاصه تدبر در سوره انفطار را بیان می‌کند.

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟