علی صبوحی طسوجی

سوره انفطار

۲۱ خرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره انفطار – بخش دوم (فایل ۳۴ از سطح ۲)

با اتمام دوره آموزش سطح یک تدبر در قرآن کریم، دوره آموزش معرفتی سطح دو تدبر از آبان ۹۸ با حضور ۲۵۰ نفر از قرآن آموزان در مسجد حضرت ولیعصر (عج) شهرک شهید محلاتی تهران آغاز شد. این دوره شامل سوره های مزّمّل تا مطفّفین است. در این دوره ها که تا شش سطح ادامه […]
۲۱ خرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره انفطار – بخش اول (فایل ۳۳ از سطح ۲)

با اتمام دوره آموزش سطح یک تدبر در قرآن کریم، دوره آموزش معرفتی سطح دو تدبر از آبان ۹۸ با حضور ۲۵۰ نفر از قرآن آموزان در مسجد حضرت ولیعصر (عج) شهرک شهید محلاتی تهران آغاز شد. این دوره شامل سوره های مزّمّل تا مطفّفین است. در این دوره ها که تا شش سطح ادامه […]
۱۷ مهر ۱۳۹۸
خلاصه تدبر در سوره انفطار

بیان خلاصه تدبر در سوره انفطار

در این فایل ۱۴ دقیقه‌ای استاد علی صبوحی خلاصه تدبر در سوره انفطار را بیان می‌کند.