علی صبوحی طسوجی

سوره مرسلات

۲۸ دی ۱۳۹۸
میزان باور به وعده‌های الهی عامل تفاوت انسانها

میزان باور به وعده‌های الهی عامل تفاوت انسانها

میزان باور به وعده‌های الهی عامل تفاوت انسانها است. در این فیلم حجة الاسلام علی صبوحی با استناد به آیه‌ی «انما توعَدون لَواقِع» در سوره مرسلات، دلیل مهم تفاوت انسان‌ها و تفاوت راه‌ها در سیاست و اقتصاد و سایر حوزه ها بیان کرده است:
۲۵ دی ۱۳۹۸

تدبر در سوره مرسلات – بخش چهارم (فایل ۲۳ از سطح ۲)

با اتمام دوره آموزش سطح یک تدبر در قرآن کریم، دوره آموزش معرفتی سطح دو تدبر از آبان ۹۸ با حضور ۲۵۰ نفر از قرآن آموزان در مسجد حضرت ولیعصر (عج) شهرک شهید محلاتی تهران آغاز شد. این دوره شامل سوره های مزّمّل تا مطفّفین است. در این دوره ها که تا شش سطح ادامه […]
۱۸ دی ۱۳۹۸

تدبر در سوره مرسلات – بخش سوم (فایل ۲۲ از سطح ۲)

با اتمام دوره آموزش سطح یک تدبر در قرآن کریم، دوره آموزش معرفتی سطح دو تدبر از آبان ۹۸ با حضور ۲۵۰ نفر از قرآن آموزان در مسجد حضرت ولیعصر (عج) شهرک شهید محلاتی تهران آغاز شد. این دوره شامل سوره های مزّمّل تا مطفّفین است. در این دوره ها که تا شش سطح ادامه […]
۱۸ دی ۱۳۹۸

تدبر در سوره مرسلات – بخش دوم (فایل ۲۱ از سطح ۲)

با اتمام دوره آموزش سطح یک تدبر در قرآن کریم، دوره آموزش معرفتی سطح دو تدبر از آبان ۹۸ با حضور ۲۵۰ نفر از قرآن آموزان در مسجد حضرت ولیعصر (عج) شهرک شهید محلاتی تهران آغاز شد. این دوره شامل سوره های مزّمّل تا مطفّفین است. در این دوره ها که تا شش سطح ادامه […]
۱۱ دی ۱۳۹۸

تدبر در سوره مرسلات – بخش اول (فایل ۲۰ از سطح ۲)

با اتمام دوره آموزش سطح یک تدبر در قرآن کریم، دوره آموزش معرفتی سطح دو تدبر از آبان ۹۸ با حضور ۲۵۰ نفر از قرآن آموزان در مسجد حضرت ولیعصر (عج) شهرک شهید محلاتی تهران آغاز شد. این دوره شامل سوره های مزّمّل تا مطفّفین است. در این دوره ها که تا شش سطح ادامه […]