علی صبوحی طسوجی

سوره نور

۲۰ خرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره نور – جلسه پنجم

سوره نور سوره ای است که فرآیند حکیمانه تثبیت فرهنگ عفاف و حجاب را در جامعه ترسیم می کند. در این سوره الگوی روابط اجتماعی سالم ترسیم می شود تا جامعه بستری سالم برای رشد و تعالی افراد باشد. این سوره زمستان ۹۷ طی پنج جلسه تدریس شده است. در این فایل جلسه پنجم این […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره نور – جلسه چهارم

سوره نور سوره ای است که فرآیند حکیمانه تثبیت فرهنگ عفاف و حجاب را در جامعه ترسیم می کند. در این سوره الگوی روابط اجتماعی سالم ترسیم می شود تا جامعه بستری سالم برای رشد و تعالی افراد باشد. این سوره زمستان ۹۷ طی پنج جلسه تدریس شده است. در این فایل جلسه چهارم این […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره نور – جلسه سوم

سوره نور سوره ای است که فرآیند حکیمانه تثبیت فرهنگ عفاف و حجاب را در جامعه ترسیم می کند. در این سوره الگوی روابط اجتماعی سالم ترسیم می شود تا جامعه بستری سالم برای رشد و تعالی افراد باشد. این سوره زمستان ۹۷ طی پنج جلسه تدریس شده است. در این فایل جلسه سوم این […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره نور – جلسه دوم

سوره نور سوره ای است که فرآیند حکیمانه تثبیت فرهنگ عفاف و حجاب را در جامعه ترسیم می کند. در این سوره الگوی روابط اجتماعی سالم ترسیم می شود تا جامعه بستری سالم برای رشد و تعالی افراد باشد. این سوره زمستان ۹۷ طی پنج جلسه تدریس شده است. در این فایل جلسه دوم این […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۹

تدبر در سوره نور – جلسه اول

سوره نور سوره ای است که فرآیند حکیمانه تثبیت فرهنگ عفاف و حجاب را در جامعه ترسیم می کند. در این سوره الگوی روابط اجتماعی سالم ترسیم می شود تا جامعه بستری سالم برای رشد و تعالی افراد باشد. این سوره زمستان ۹۷ طی پنج جلسه تدریس شده است. در این فایل جلسه اول این […]
۳۰ دی ۱۳۹۸
معرفی کتاب تدبر در سوره نور

معرفی کتاب تدبر در سوره نور

معرفی کتاب تدبر در سوره نور را در این فیلم مشاهده می‌کنید. یکی از وظایف مهمی که امروزه متوجه حوزه‌های علمیه و همچنین مورد توجه مقام معظم رهبری است، مسئله‌ی سبک زندگی اسلامی و همچنین مسئله‌ی عفاف و حجاب است. در این نوشتار با قلم حجت الاسلام علی صبوحی با تفسیر سوره‌ی مبارکه‌ی نور به […]