علی صبوحی طسوجی

هیئت قرآن و ولایت

برنامه‌های برگزارشده در هیئت قرآن و ولایت

۹ آذر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصت و یکم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصت و یکم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۶ آذر ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۲۷ و ۲۸ سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر […]
۸ آذر ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۹/۱۳ | جلسه سوم تدبر در خطبه ۲۴ تمام نهج البلاغه (هیات قرآن و ولایت)

بعد از برگزاری جلسات شرح تدبری خطبه های اول تا هفتم نهج البلاغه تصمیم بر این شد که برای درک بهتر انسجام کلام حضرت امیر خطبه ها از روی کتاب تمام نهج البلاغه پیگیری و شرح شود. لذا از این پس جلسات شرح تدبری نهج البلاغه از روی کتاب تمام نهج البلاغه بیان خواهد شد. این برنامه پنجشنبه هر هفته پس […]
۸ آذر ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۹/۱۳ | جلسه شصت و دوم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت)

زمان: پنجشنبه ها ساعت ۸ تا ۹:۳۰ در این جلسه سیاق ۲۹ و ۳۰ سوره جمع بندی می شود. این جلسات سطح عالی ترین دوره تدبر است. این برنامه به طور زنده از کانال آپارات هیات قرآن و ولایت پخش می شود. تا هر زمان که وضعیت فراگیری بیماری کرونا ادامه دارد این برنامه به صورت مجازی از قم موسسه تدبر […]
۸ آذر ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۹/۱۲| جلسه دوم تدبر سوره احزاب (هیات قرآن و ولایت)

زمان: چهارشنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ این برنامه به طور زنده از کانال آپارات، توییچ و یوتیوب هیات قرآن و ولایت پخش می شود. تا هر زمان که وضعیت فراگیری بیماری کرونا ادامه دارد این برنامه به صورت مجازی از قم موسسه تدبر در کلام وحی پخش می شود.
۸ آذر ۱۳۹۹

تدبر در سوره احزاب – جلسه اول (هیات قرآن و ولایت)

سوره احزاب یکی از سوره های مدنی در جزء بیست و دوم قرآن است. در فهم تدبری قرآن سوره احزاب سوره ای مهم و پرچالش است. در این جلسه در دور اول تدبر سوره، مفاهیم آیات ۱ تا ۴ بیان میشود. تدبر هر سوره چهار مرحله است: ۱. بیان مفاهیم آیات ۲. تشخیص پاراگراف ها […]
۶ آذر ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۹/۶ | جلسه دوم تدبر در خطبه ۲۴ تمام نهج البلاغه (هیات قرآن و ولایت)

بعد از برگزاری جلسات شرح تدبری خطبه های اول تا هفتم نهج البلاغه تصمیم بر این شد که برای درک بهتر انسجام کلام حضرت امیر خطبه ها از روی کتاب تمام نهج البلاغه پیگیری و شرح شود. لذا از این پس جلسات شرح تدبری نهج البلاغه از روی کتاب تمام نهج البلاغه بیان خواهد شد. این برنامه هر […]
۶ آذر ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۹/۶ | جلسه شصت و یکم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت)

زمان: پنجشنبه ها ساعت ۸ تا ۹:۳۰ در این جلسه سیاق ۲۷ و ۲۸ سوره جمع بندی می شود. این جلسات سطح عالی ترین دوره تدبر است. این برنامه به طور زنده از کانال آپارات هیات قرآن و ولایت پخش می شود. تا هر زمان که وضعیت فراگیری بیماری کرونا ادامه دارد این برنامه به صورت مجازی از قم موسسه تدبر […]
۶ آذر ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۹/۵| جلسه اول تدبر سوره احزاب (هیات قرآن و ولایت)

زمان: چهارشنبه ها ساعت ۸ تا ۹:۳۰ در این جلسه دور اول تدبر سوره آغاز می شود. این برنامه به طور زنده از کانال آپارات، توییچ و یوتیوب هیات قرآن و ولایت پخش می شود. تا هر زمان که وضعیت فراگیری بیماری کرونا ادامه دارد این برنامه به صورت مجازی از قم موسسه تدبر در کلام وحی پخش می […]
۱ آذر ۱۳۹۹

تدبر در خطبه ۲۴ تمام نهج البلاغه – جلسه اول

بعد از برگزاری جلسات شرح تدبری خطبه های اول تا هفتم نهج البلاغه تصمیم بر این شد که برای درک بهتر انسجام کلام حضرت امیر خطبه ها از روی کتاب تمام نهج البلاغه پیگیری و شرح شود. لذا از این پس جلسات شرح تدبری نهج البلاغه از روی کتاب تمام نهج البلاغه بیان خواهد شد. […]
۱ آذر ۱۳۹۹

تدبر در سوره بقره – جلسه شصتم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه شصتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۹ آبان ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در دور دوم و سوم تدبر سوره، بند ۲۵ تا ۲۷ سوره را جمع بندی می کند. این فایل در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است. تدبر در سوره‌های […]

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟