علی صبوحی طسوجی

.
.
26 اردیبهشت 1400

آیا لازم است انتقاد از رسانه ملی علنی باشد؟ (پاسخ به پرسش های نقد «زندگی پس از زندگی» – ۲)

استاد علی صبوحی طی سه قسمت برنامه زندگی پس از زندگی را که طی ماه مبارک رمضان از شبکه چهار سیما پخش شد نقد کردند. به خاطر کثرت سوالهای رسیده پس از جلسات نقد در برنامه جداگانه ای به این سوالات پاسخ دادند. در این ویدئو قسمت دوم این پاسخها را مشاهده می کنید. برای […]
26 اردیبهشت 1400

آیا نقد رسانه مخصوص اهل رسانه است؟ (پاسخ به پرسش های نقد «زندگی پس از زندگی» – ۱)

استاد علی صبوحی طی سه قسمت برنامه «زندگی پس از زندگی» را که طی ماه مبارک رمضان از شبکه چهار سیما پخش شد نقد کردند. به خاطر کثرت سوالهای رسیده پس از جلسات نقد، در برنامه جداگانه ای به این سوالات پاسخ دادند. در این ویدئو قسمت اول این پاسخ را مشاهده می کنید. برای […]
25 اردیبهشت 1400

نقد برنامه «زندگی پس از زندگی» – قسمت سوم (هیات قرآن و ولایت)

در این ویدئو استاد علی صبوحی به برخی ابهامات و سوالات مطرح شده پس از انتشار قسمت اول نقد این برنامه پاسخ می دهد. این برنامه در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.
23 اردیبهشت 1400

نقد برنامه «زندگی پس از زندگی» (پاسخ به پرسش ها)(هیات قرآن و ولایت)

بعد از سه جلسه بیان دلایل قرآنی در نقد تجربه گری مرگ، استاد صبوحی در برنامه جداگانه ای به سوالات مطرح شده نسبت به این نقد پاسخ دادند. این برنامه در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.
23 اردیبهشت 1400

نقد قرآنی برنامه «زندگی پس از زندگی» (قسمت دوم)(هیات قرآن و ولایت)

در این ویدئو استاد علی صبوحی مولف کتاب های تدبر در قرآن، بر اساس دیدگاه جامع قرآنی برنامه زندگی پس از زندگی را نقد می کند و سپس در جلسه جداگانه ای به سوالات مطرح شده پس از جلسه اول نقد پاسخ می دهد. این برنامه در هیات قرآن و ولایت تهیه شده است.