وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

خادم فرهنگ تدبر در قرآن هستم. بی‌تعصب مطالعه و تحقیق می‌کنم و با جسارت، نظر تحقیقی خود را ارائه می‌دهم و گاهی به مصلحت، ساکت می‌شوم. اما دروغ نمی‌گویم و سخنی را که باور ندارم، بر زبان نمی‌آورم. سخت محتاج لطف خدای بزرگ هستم.

حجة الاسلام علی صبوحی
کانال ایتا علی صبوحی طسوجی - تدبر در قرآن کریمکانال بلهکانال سروش علی صبوحی طسوجی - تدبر در قرآن کریمکانال تلگرام علی صبوحی طسوجی - تدبر در قرآن کریم کانال آپارات علی صبوحی طسوجی - تدبر در قرآن کریمکانال شنوتو علی صبوحی طسوجی - تدبر در قرآن کریمیوتیوب علی صبوحی طسوجیصفحه ویراستی استاد علی صبوحیگودریدز علی صبوحی طسوجی - تدبر در قرآن کریمپیج اینستاگرام علی صبوحی طسوجی - تدبر در قرآن کریمتوییتر علی صبوحی طسوجی - تدبر در قرآن کریم
کانال ایتا علی صبوحی طسوجی - تدبر در قرآن کریم
کانال بله
کانال سروش علی صبوحی طسوجی - تدبر در قرآن کریم
کانال تلگرام علی صبوحی طسوجی - تدبر در قرآن کریم
کانال آپارات علی صبوحی طسوجی - تدبر در قرآن کریم
کانال شنوتو علی صبوحی طسوجی - تدبر در قرآن کریم
صفحه ویراستی استاد علی صبوحی
keyboard_arrow_up