وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
سوره حشر - تدبر در قرآن کریم
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارائه شده‌در هیئت قرآن و عترت، تهران، پاییز ۱۳۹۲
یاد خدا؛ راهبرد مقابله با شکل‌گیری و توسعه فسق و نفاق‬‫

سورۀ مبارک حشر
یاد خدا؛ راهبرد مقابله با شکل‌گیری و توسعه فسق و نفاق‬‫

[vc_btn title=”پاورپوینت تدبر در سوره حشر” style=”classic” color=”sky” align=”center” i_align=”right” i_icon_fontawesome=”far fa-file-powerpoint” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Falisaboohi.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B4%D8%B1.ppsx|target:_blank”]
ارسال این برگه