وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
سوره واقعه - تدبر در قرآن کریم
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارائه‌شده در هیئت قرآن و عترت (علیهم‌السلام) در سال ۱۳۹۳
«چگونه خداوند منکران قیامت را هدایت می‌کند؟» (تدبر در سوره واقعه)

سورۀ مبارک واقعه
چگونه خداوند، منکران قیامت را هدایت می‌کند؟

ارسال این برگه
سوره واقعه - تدبر در قرآن کریم
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارائه‌شده در هیئت قرآن و عترت (علیهم‌السلام) در سال ۱۳۹۳
«چگونه خداوند منکران قیامت را هدایت می‌کند؟» (تدبر در سوره واقعه)

سورۀ مبارک واقعه
چگونه خداوند، منکران قیامت را هدایت می‌کند؟

ارسال این برگه
keyboard_arrow_up