وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
  1. خانه
  2. تدریسها
  3. تدبر در آثار روایی
  4. تدبر در خطبه غدیر
  5. (برگه 3)

بایگانی مطالب مرتبط با

تدبر در خطبه غدیر

تدبر در خطبه غدیر – جلسه ششم (۶ محرم)

خطبه غدیر خطبه ای است که پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم بیان نموده است. در این خطبه پیامبر اکرم (ص) ریشه های انحراف از مسیر اسلام ناب را بیان…

تدبر در خطبه غدیر – جلسه پنجم (۵ محرم)

خطبه غدیر خطبه ای است که پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم بیان نموده است. در این خطبه پیامبر اکرم (ص) ریشه های انحراف از مسیر اسلام ناب را بیان…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی