علی صبوحی طسوجی

تدبر در سوره مبارکه شوری – جلسات هیئت قرآن و ولایت

تدبر در سوره مبارکه شوری از آبان ماه تا بهمن ماه سال ۱۳۹۷ در حسینیه و دارالقرآن حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها برگزار شده است.

پیوند کوتاه: