علی صبوحی طسوجی

.
.

تدبر در سوره مبارکه شوری از آبان ماه تا بهمن ماه سال ۱۳۹۷ در حسینیه و دارالقرآن حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها برگزار شده است.

پیوند کوتاه: