علی صبوحی طسوجی

زمانبندی برنامه های حجت الاسلام صبوحی

زمانبندی برنامه های حجت الاسلام صبوحی را در ادامه مشاهده می‌کنید:

۲۹ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۳۰ | جلسه ششم برنامه رادیویی با موضوع انفاق در رادیو قرآن

از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه هر روز ساعت ۱۹:۳۰ استاد صبوحی به مدت ده دقیقه در برنامه رادیویی با موضوع انفاق درباره انفاق صحبت می کنند. فایل صوتی این برنامه در بخش پادکست ها در دسترس خواهد بود.
۲۹ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۳۰ | جلسه ششم دوره فشرده سطح یک تدبر در حوزه علمیه بناب

دوره سطح یک تدبر شامل سوره های انشقاق تا ناس به مدت نه جلسه در دهه اول ماه مبارک رمضان از ۲۴ فروردین تا ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ برای طلاب حوزه علمیه بناب برگزار می شود. فایل های این دوره در بخش فیلم و تدریسها در دسترس خواهد بود.
۲۹ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۳۰ | جلسه هفتم سخنرانی ویژه ماه رمضان در حوزه علمیه بناب (هیات قرآن و ولایت)

به دعوت حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) شهر بناب آذربایجان شرقی، استاد علی صبوحی از اول ماه مبارک رمضان به مدت ده روز در این حوزه اقامت خواهند داشت و برنامه های تبلیغی و تدریسی را در این حوزه مبارک اجرا خواهند کرد. برنامه روزانه ای که به طور زنده پخش خواهد شد سخنرانی روزانه بعد از […]
۲۹ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۲۹ | جلسه پنجم دوره فشرده سطح دو تدبر در حوزه علمیه بناب

دوره سطح دو تدبر شامل سوره های مزمل تا مطففین به مدت هشت جلسه در دهه اول رمضان از ۲۴ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ از ساعت ۲۳ تا ۲۴ برای طلاب حوزه علمیه بناب برگزار می شود. فایلهای این دوره در بخش فیلم و تدریسها در دسترس خواهد بود.
۲۹ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۲۹ | جلسه پنجم دوره فشرده سطح یک تدبر در حوزه علمیه بناب

دوره سطح یک تدبر شامل سوره های انشقاق تا ناس به مدت نه جلسه در دهه اول ماه مبارک رمضان از ۲۴ فروردین تا ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ برای طلاب حوزه علمیه بناب برگزار می شود. فایل های این دوره در بخش فیلم و تدریسها در دسترس خواهد بود.
۲۹ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۲۹ | جلسه پنجم برنامه رادیویی با موضوع انفاق در رادیو قرآن

از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه هر روز ساعت ۱۹:۳۰ استاد صبوحی به مدت ده دقیقه در برنامه رادیویی با موضوع انفاق درباره انفاق صحبت می کنند. فایل صوتی این برنامه در بخش پادکست ها در دسترس خواهد بود.
۲۹ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۲۹ | جلسه ششم سخنرانی ویژه ماه رمضان در حوزه علمیه بناب (هیات قرآن و ولایت)

به دعوت حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) شهر بناب آذربایجان شرقی، استاد علی صبوحی از اول ماه مبارک رمضان به مدت ده روز در این حوزه اقامت خواهند داشت و برنامه های تبلیغی و تدریسی را در این حوزه مبارک اجرا خواهند کرد. برنامه روزانه ای که به طور زنده پخش خواهد شد سخنرانی روزانه بعد از […]
۲۸ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۲۸ | جلسه چهارم برنامه رادیویی با موضوع انفاق در رادیو قرآن

از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه هر روز ساعت ۱۹:۳۰ استاد صبوحی به مدت ده دقیقه در برنامه رادیویی با موضوع انفاق درباره انفاق صحبت می کنند. فایل صوتی این برنامه در بخش پادکست ها در دسترس خواهد بود.
۲۷ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۲۸ | جلسه چهارم دوره فشرده سطح دو تدبر در حوزه علمیه بناب

دوره سطح دو تدبر شامل سوره های مزمل تا مطففین به مدت هشت جلسه در دهه اول رمضان از ۲۴ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ از ساعت ۲۳ تا ۲۴ برای طلاب حوزه علمیه بناب برگزار می شود. فایلهای این دوره در بخش فیلم و تدریسها در دسترس خواهد بود.
۲۷ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۲۸ | جلسه چهارم دوره فشرده سطح یک تدبر در حوزه علمیه بناب

دوره سطح یک تدبر شامل سوره های انشقاق تا ناس به مدت نه جلسه در دهه اول ماه مبارک رمضان از ۲۴ فروردین تا ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ برای طلاب حوزه علمیه بناب برگزار می شود. فایل های این دوره در بخش فیلم و تدریسها در دسترس خواهد بود.
۲۷ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۲۸ | جلسه پنجم سخنرانی ویژه ماه رمضان در حوزه علمیه بناب (هیات قرآن و ولایت)

به دعوت حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) شهر بناب آذربایجان شرقی، استاد علی صبوحی از اول ماه مبارک رمضان به مدت ده روز در این حوزه اقامت خواهند داشت و برنامه های تبلیغی و تدریسی را در این حوزه مبارک اجرا خواهند کرد. برنامه روزانه ای که به طور زنده پخش خواهد شد سخنرانی روزانه بعد از […]
۲۷ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۲۷ | جلسه سوم برنامه رادیویی با موضوع انفاق در رادیو قرآن

از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه هر روز ساعت ۱۹:۳۰ استاد صبوحی به مدت ده دقیقه در برنامه رادیویی با موضوع انفاق درباره انفاق صحبت می کنند. فایل صوتی این برنامه در بخش پادکست ها در دسترس خواهد بود.
۲۷ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۲۷ | جلسه چهارم سخنرانی ویژه ماه رمضان در حوزه علمیه بناب (هیات قرآن و ولایت)

به دعوت حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) شهر بناب آذربایجان شرقی، استاد علی صبوحی از اول ماه مبارک رمضان به مدت ده روز در این حوزه اقامت خواهند داشت و برنامه های تبلیغی و تدریسی را در این حوزه مبارک اجرا خواهند کرد. برنامه روزانه ای که به طور زنده پخش خواهد شد سخنرانی روزانه بعد از […]
۲۶ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۲۶ | جلسه دوم برنامه رادیویی با موضوع انفاق در رادیو قرآن

از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه هر روز ساعت ۱۹:۳۰ استاد صبوحی به مدت ده دقیقه در برنامه رادیویی با موضوع انفاق درباره انفاق صحبت می کنند. فایل صوتی این برنامه در بخش پادکست ها در دسترس خواهد بود.
۲۶ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۲۶ | جلسه سوم دوره فشرده سطح دو تدبر در حوزه علمیه بناب (پخش زنده)

دوره سطح دو تدبر شامل سوره های مزمل تا مطففین به مدت هشت جلسه در دهه اول رمضان از ۲۴ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ از ساعت ۲۳ تا ۲۴ برای طلاب حوزه علمیه بناب برگزار می شود و از سامانه های هیات قرآن و ولایت پخش می شود. فایلهای این دوره در بخش فیلم و تدریسها در دسترس خواهد بود. […]
۲۶ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۲۶ | جلسه سوم دوره فشرده سطح یک تدبر در حوزه علمیه بناب (پخش زنده)

دوره سطح یک تدبر شامل سوره های انشقاق تا ناس به مدت نه جلسه در دهه اول ماه مبارک رمضان از ۲۴ فروردین تا ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ برای طلاب حوزه علمیه بناب برگزار می شود و از سامانه های هیات قرآن و ولایت پخش می شود. فایل های این دوره در بخش فیلم و تدریسها در […]
۲۶ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۲۶ | جلسه سوم سخنرانی ویژه ماه رمضان در حوزه علمیه بناب (هیات قرآن و ولایت)

به دعوت حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) شهر بناب آذربایجان شرقی، استاد علی صبوحی از اول ماه مبارک رمضان به مدت ده روز در این حوزه اقامت خواهند داشت و برنامه های تبلیغی و تدریسی را در این حوزه مبارک اجرا خواهند کرد. برنامه روزانه ای که به طور زنده پخش خواهد شد سخنرانی روزانه […]
۲۶ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۲۵ | جلسه اول برنامه رادیویی با موضوع انفاق در رادیو قرآن

از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه هر روز ساعت ۱۹:۳۰ استاد صبوحی به مدت ده دقیقه در برنامه رادیویی با موضوع انفاق درباره انفاق صحبت می کنند. فایل صوتی این برنامه در بخش پادکست ها در دسترس خواهد بود.
۲۵ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۲۵ | جلسه دوم دوره فشرده سطح دو تدبر در حوزه علمیه بناب (پخش زنده)

دوره سطح دو تدبر شامل سوره های مزمل تا مطففین به مدت هشت جلسه در دهه اول رمضان از ۲۴ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ از ساعت ۲۳ تا ۲۴ برای طلاب حوزه علمیه بناب برگزار می شود و از سامانه های هیات قرآن و ولایت پخش می شود. فایلهای این دوره در بخش فیلم و تدریسها در دسترس خواهد بود. […]
۲۵ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱/۲۵ | جلسه دوم دوره فشرده سطح یک تدبر در حوزه علمیه بناب (پخش زنده)

دوره سطح یک تدبر شامل سوره های انشقاق تا ناس به مدت نه جلسه در دهه اول ماه مبارک رمضان از ۲۴ فروردین تا ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ برای طلاب حوزه علمیه بناب برگزار می شود و از سامانه های هیات قرآن و ولایت پخش می شود. فایل های این دوره در بخش […]
پیوند کوتاه: