علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۱۲/۷ | جلسه پانزدهم تدبر در خطبه ۲۴ تمام نهج البلاغه (هیات قرآن و ولایت)