علی صبوحی طسوجی

.
.
۱۶ مرداد ۱۴۰۰

بازکردن پای تجربه به غیب سوغات غرب

در این ویدئو استاد علی صبوحی بیان می کند که تهیه کننده برنامه به صراحت گفته که این مشاهدات غیبی از نوع تجربه است که باید دانشگاهیان درباره آن نظر بدهند نه حوزویان. سپس بیان می کند بازکردن پای تجربه به غیب سوغات غرب است و در بیان قرآن آمده است که آنها نمی خواهند […]
۱۶ مرداد ۱۴۰۰

چیزی که قابل تجربه باشد دیگر غیب نیست

در این ویدئو استاد علی صبوحی بیان می کند که هیچ آیه ای در قرآن وجود ندارد که توصیه کند برای آگاهی از قیامت و غیب به سراغ تجربه تجربه گران برویم. اصولا غیب یعنی چیزی که قابل تجربه نباشد و این غیبی که با تجربه بخواهد روشن شود دیگر غیب نیست. این ویدئو گزیده […]
۱۶ مرداد ۱۴۰۰

قرآن «تبیانا لکل شیء» است و نیاز به هیچ تجربه بشری ندارد

در این ویدئو استاد علی صبوحی در ادامه پاسخ به سوالات نقد برنامه زندگی پس از زندگی معنای تبیانا لکل شیء بودن قرآن را توضیح میدهد و بیان می کند که تبیانا لکل شیء بودن قرآن به معنای کفانا کتاب الله نیست و نسبت اهل بیت با قرآن نسبت تبیین است . در این میدان […]
۱۶ مرداد ۱۴۰۰

هیچ تجربه ای قبل از عرضه به قرآن اعتبار ندارد

در این ویدئو استاد علی صبوحی بیان می کند که هیچ تجربه ای قبل از عرضه به قرآن اعتبار ندارد. حداکثر ادعایی که در این عرصه میتوان داشت این است که تجربه هایی است غیر از مرگ و مشاهداتی است نه از عالم برزخ. ثانیا به صورت کلی و جزئی به قرآن عرضه شده که […]
۱۴ مرداد ۱۴۰۰

رسولانی که پیام آور از غیب هستند اما هیچ عصمتی ندارند!

در این ویدئو استاد علی صبوحی توضیح میدهد که نگاه سوزنی و جزئی به جای نگاه جامع و کلان نتیجه ای جز اعتبار بخشی به تجربه گرانی که هیچ عصمتی ندارند به عنوان پیام آوران از غیب ندارد. پیامهایی که به صراحت در سوره جن بی اعتبار دانسته شده است. این ویدئو گزیده ای از […]
۱۴ مرداد ۱۴۰۰

با آمدن قرآن تمام منافذ کسب خبر از غیب بسته شد!

در این ویدئو استاد علی صبوحی با استناد به نظام سوره جن توضیح می دهد که با آمدن قرآن تمام منافذ کسب خبر از غیب بسته شد و کسب خبر از غیب در انحصار نبی خدا قرار گرفت. حال تعجب می کنیم از کسانی که ادعای چهل سال کار قرآنی دارند اما این معنای روشن […]
۱۴ مرداد ۱۴۰۰

اضافه شدن عامل تجربه به منابع دین!!

در این ویدئو استاد علی صبوحی توضیح می دهد که در اثر انعکاس خواب و رویاهای کسانی که به کما رفته اند، کم کم عاملی دیگر علاوه بر قرآن و روایت و عقل و اجماع به منابع دین اضافه می شود که هیچ اعتباری ندارد و آن عامل تجربه است. این ویدئو گزیده ای از […]
۱۴ مرداد ۱۴۰۰

مثالی از دین کاریکاتوری منبری ای که فقط خواب تعریف می کند!

در این ویدئو استاد علی صبوحی مثالی درباره دین کاریکاتوری بیان می کند از منبری ای که در تمام مجالس وعظ و خطابه فقط خواب تعریف میکند. هر چقدر هم این منبری برای این خواب ها سندیت درست کند باز او دین مردم را منحرف کرده است. این ویدئو گزیده ای از جلسه سوم پاسخ […]
۱۴ مرداد ۱۴۰۰

دین کاریکارتوری نتیجه برجسته کردن مکاشفات

در این ویدئو استاد علی صبوحی توضیح میدهد که عرضه مسائل بر قرآن هم به طور کلی و هم به طور جزئی لازم است. بنابراین این که سازندگان برنامه زندگی پس از زندگی ادعا کنند که به با آوردن چند کارشناس به طور کلی به دین تطبیق داده شده کافی نیست و عرضه جزئی لازم […]
۱۴ مرداد ۱۴۰۰

سیاحت غرب نوشته ای داستانی بر اساس قرآن و روایات

در این ویدئو استاد علی صبوحی درباره تفاوت کتابهایی مثل سیاحت غرب با تجربه های تجربه گران برنامه زندگی پس از زندگی توضیح میدهد. این ویدئو گزیده ای از جلسه سوم پاسخ به پرسش های نقد برنامه زندگی پس از زندگی است. فایل کامل این جلسه را میتوانید در این صفحه مشاهده کنید.