علی صبوحی طسوجی

.
.
21 مهر 1400

ارائه فشرده تدبر در سوره حجرات در جمع اساتید حوزه

به منظور آشنایی اساتید حوزه علمیه بناب با نگاه جامع و فهم راهبردی قرآن، از استاد علی صبوحی دعوت شد تا یکی از سوره های حزب مفصل قرآن را در بحثی فشرده برای اساتید ارائه کنند. استاد صبوحی سوره حجرات را برای این منظور انتخاب کردند و در یک جلسه برای اساتید این حوزه مبارک […]
12 تیر 1400

سلسله جلسات تدبر در سوره عنکبوت (هیات قرآن و ولایت)

سلسله مباحث تدبر در سوره عنکبوت طی شش ساعت توسط استاد علی صبوحی در ماه مبارک رمضان ۱۳۹۵ ارائه شده است.
9 تیر 1400

آموزش کارگاهی تدبر سوره اعلی – جلسه اول (حوزه علمیه بناب)

به دعوت حوزه علمیه ولیعصر (عج) بناب استاد علی صبوحی برای برگزاری دوره آموزش کارگاهی تدبر سوره اعلی به این حوزه دعوت شدند. این دوره طی چهار جلسه در دو روز نهم و دهم تیر ۱۴۰۰ برای طلاب این حوزه برگزار شده است. در این جلسات بحث های مهمی درباره انحرافات اسلام رحمانی، برنامه زندگی […]
27 خرداد 1400

تدبر در سوره احزاب – جلسه نوزدهم (هیات قرآن و ولایت)

سوره احزاب یکی از سوره های مدنی در جزء بیست و دوم قرآن است. در فهم تدبری قرآن سوره احزاب سوره ای مهم و پرچالش است. در این جلسه، دور سوم تدبر سوره یعنی جمع بندی سیاق ها ادامه می یابد و سیاق سیزدهم جمع بندی می شود و سپس در دور چهارم کل سوره […]
20 خرداد 1400

تدبر در سوره احزاب – جلسه هجدهم (هیات قرآن و ولایت)

سوره احزاب یکی از سوره های مدنی در جزء بیست و دوم قرآن است. در فهم تدبری قرآن سوره احزاب سوره ای مهم و پرچالش است. در این جلسه، دور سوم تدبر سوره یعنی جمع بندی سیاق ها ادامه می یابد و سیاق یازدهم جمع بندی می شود. تدبر هر سوره چهار مرحله است: ۱. […]
18 خرداد 1400

تدبر در سوره احزاب – جلسه هفدهم (هیات قرآن و ولایت)

سوره احزاب یکی از سوره های مدنی در جزء بیست و دوم قرآن است. در فهم تدبری قرآن سوره احزاب سوره ای مهم و پرچالش است. در این جلسه، دور سوم تدبر سوره یعنی جمع بندی سیاق ها ادامه می یابد و سیاق ششم تا دهم جمع بندی می شود. تدبر هر سوره چهار مرحله […]
13 خرداد 1400

تدبر در سوره احزاب – جلسه شانزدهم (هیات قرآن و ولایت)

سوره احزاب یکی از سوره های مدنی در جزء بیست و دوم قرآن است. در فهم تدبری قرآن سوره احزاب سوره ای مهم و پرچالش است. در این جلسه، دور سوم تدبر سوره یعنی جمع بندی سیاق ها ادامه می یابد و سیاق پنجم جمع بندی می شود. تدبر هر سوره چهار مرحله است: ۱. […]
23 اردیبهشت 1400

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتاد و نهم (پایانی)(هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هشتاد و نهم (پایانی) جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره بخش دوازدهم سوره را (بخش دوازدهم در حد فصل نیست) جمع بندی می کند و در پایان تمام فصول سوره را مرور […]
19 اردیبهشت 1400

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتاد و هشتم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هشتاد و هشتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره فصل یازدهم سوره شامل سیاق های ۴۲ تا ۴۴ (آیات ۲۵۴ تا ۲۸۴) را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، […]
18 اردیبهشت 1400

تدبر در سوره بقره – جلسه هشتاد و هفتم (هیات قرآن و ولایت)

ویدئوی حاضر جلسه هشتاد و هفتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شده است. در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره سیاق سوم فصل نهم (سیاق ۴۱) و فصل دهم (سیاق های ۳۶ تا ۴۰) سوره را جمع بندی می کند. تدبر در سوره‌های قرآن کریم، […]