علی صبوحی طسوجی

.
.
۲۱ مهر ۱۴۰۰

ارائه فشرده تدبر در سوره حجرات در جمع اساتید حوزه

به منظور آشنایی اساتید حوزه علمیه بناب با نگاه جامع و فهم راهبردی قرآن، از استاد علی صبوحی دعوت شد تا یکی از سوره های حزب مفصل قرآن را در بحثی فشرده برای اساتید ارائه کنند. استاد صبوحی سوره حجرات را برای این منظور انتخاب کردند و در یک جلسه برای اساتید این حوزه مبارک […]
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

تدبر در سوره حُجُرات – بخش چهارم (فایل ۱۲ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره حجرات بخش چهارم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می […]
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

تدبر در سوره حُجُرات – بخش سوم (فایل ۱۱ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره حجرات بخش سوم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می […]
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

تدبر در سوره حُجُرات – بخش دوم (فایل ۱۰ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره حجرات بخش دوم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید مربوط به دوره سطح شش سال ۹۷ […]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

تدبر در سوره حُجُرات – بخش اول (فایل ۹ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره حجرات بخش اول تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید مربوط به دوره سطح شش سال ۹۷ […]