علی صبوحی طسوجی

سوره فیل

۱۹ شهریور ۱۳۹۸

تدبر در سوره فیل (فایل ۴۸ از سطح ۱)

به حول و قوه الهی سطح یک دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن تابستان و پاییز ۹۸ با حضور ۲۵۰ نفر از قرآن آموزان در مسجد پیامبر اعظم (ص) شهرک شهید محلاتی تهران آغاز شد. مدرس این دوره استاد علی صبوحی هستند. در این دوره که تا شش سطح ادامه خواهد داشت قرآن آموزان با […]

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟