علی صبوحی طسوجی

.
.
13 مرداد 1400

خبر دادن از غیب دخالت مستقیم در حوزه وحی

در این ویدئو استاد علی صبوحی توضیح میدهد که مقوله خبردادن از غیب دخالت مستقیم در حوزه وحی است. این فایل گزیده ای از جلسه سوم پاسخ به سوالات نقد برنامه زندگی پس از زندگی است. فایل کامل این جلسه را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.
13 مرداد 1400

زنده شدن بعد از مرگ خلاف مبانی قرآن

در این ویدئو استاد علی صبوحی توضیح می دهد که بر اساس نظام سوره منافقون و سوره نحل اگر کسی بمیرد، در این دنیا زنده نخواهد شد و استثنائات قرآنی تابع سنت های بالاتر در خود قرآن است نه اینکه قابل تسری به عموم باشد. این فایل گزیده ای از جلسه سوم پاسخ به سوالات […]
13 مرداد 1400

بر خلاف مبانی قرآن در حوزه کاری قرآن

در این ویدئو استاد علی صبوحی توضیح میدهد که برنامه زندگی پس از زندگی دقیقا به حوزه کاری قرآن ورود کرده در حالی که بر خلاف مبانی قرآن است. این فایل گزیده دوم از جلسه سوم پاسخ به سوالات نقد برنامه زندگی پس از زندگی است. فایل کامل این جلسه را میتوانید در این صفحه […]
13 مرداد 1400

دو زیربنای برنامه زندگی پس از زندگی که هر دو بر خلاف قرآن است

در این ویدئو استاد علی صبوحی درباره دو زیربنای اصلی برنامه زندگی پس از زندگی که هر دو بر خلاف قرآن است توضیح میدهد. این فایل گزیده ای از جلسه سوم پاسخ به سوالات نقد برنامه زندگی پس از زندگی است. فایل کامل این جلسه را می توانید در این صفحه ببینید.  
31 خرداد 1400

جلسه سوم پاسخ به پرسش های نقد برنامه «زندگی پس از زندگی» (هیات قرآن و ولایت)

با توجه به حجم سوالات رسیده در نقد برنامه زندگی پس از زندگی، سومین جلسه پاسخ به این سوالات برگزار شد و به طور مفصل پاسخ این سوالات داده شد.
31 اردیبهشت 1400

۱۴۰۰/۳/۳ | دومین جلسه پاسخ به پرسشها در نقد برنامه «زندگی پس از زندگی» (هیات قرآن و ولایت)

پس از سه جلسه نقد برنامه زندگی پس از زندگی استاد علی صبوحی در جلسه جداگانه ای به سوالات مطرح شده بعد از این نقد ها پاسخ دادند. به علت کثرت سوالها جلسه دیگری برای پاسخ به پرسش ها برگزار می شود. ❇️ به صورت حضوری و برخط ❇️ 🔍 مکان : خیابان صفائیه – ک ۲۶ […]
30 اردیبهشت 1400

آیا انسان غیر معصوم نمی تواند به غیب آگاه شود؟ (پاسخ به پرسش های نقد «زندگی پس از زندگی» – ۱۷)

استاد علی صبوحی طی سه قسمت برنامه زندگی پس از زندگی را که طی ماه مبارک رمضان از شبکه چهار سیما پخش شد نقد کردند. به خاطر کثرت سوال های رسیده پس از جلسات نقد در برنامه جداگانه ای به این سوالات پاسخ دادند. در این ویدئو قسمت هفدهم این پاسخ ها را مشاهده می […]
30 اردیبهشت 1400

آیا کرامات اولیاءالله شاهدی بر امکان زنده شدن مردگان نیست؟ (پاسخ به پرسش های نقد «زندگی پس از زندگی» – ۱۶)

استاد علی صبوحی طی سه قسمت برنامه زندگی پس از زندگی را که طی ماه مبارک رمضان از شبکه چهار سیما پخش شد نقد کردند. به خاطر کثرت سوال های رسیده پس از جلسات نقد در برنامه جداگانه ای به این سوالات پاسخ دادند. در این ویدئو قسمت شانزدهم این پاسخ ها را مشاهده می […]
30 اردیبهشت 1400

آیا اعتقاد به «رجعت» امکان زنده شدن مردگان را ثابت نمی کند؟ (پاسخ به پرسش های نقد «زندگی پس از زندگی» – ۱۵)

استاد علی صبوحی طی سه قسمت برنامه زندگی پس از زندگی را که طی ماه مبارک رمضان از شبکه چهار سیما پخش شد نقد کردند. به خاطر کثرت سوال های رسیده پس از جلسات نقد در برنامه جداگانه ای به این سوالات پاسخ دادند. در این ویدئو قسمت پانزدهم این پاسخ ها را مشاهده می […]
30 اردیبهشت 1400

آیا تجربه های عرفی پرتکرار اطمینان آور نیست؟ (پاسخ به پرسش های نقد زندگی پس از زندگی – ۱۴)

استاد علی صبوحی طی سه قسمت برنامه زندگی پس از زندگی را که طی ماه مبارک رمضان از شبکه چهار سیما پخش شد نقد کردند. به خاطر کثرت سوال های رسیده پس از جلسات نقد در برنامه جداگانه ای به این سوالات پاسخ دادند. در این ویدئو قسمت چهاردهم این پاسخ ها را مشاهده می […]