وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

لوح‌های تصویری آموزش تدبر در قرآن کریم

برای استفادۀ بیشتر از انوار هدایتی قرآن کریم، نگاه منسجم به سوره‌های قرآن کریم نقش اساسی دارد و نیل به این مهم جز از شاهراه تدبّر (دریافت پی‌درپی آیات هر سوره که به فهم منسجم آن سوره منتهی می‌شود) امکان‌پذیر نیست.

شما قرآن‌آموز محترم با دیدن و شنیدن این مجموعه، علاوه بر آشنایی با معنای واژگان کلیدی و ترجمۀ تدبر و دسته‌بندی درونی هر سوره، با آموزش تدبری سوره‌هایی از قرآن کریم به‌صورت تخصصی و به همراه توضیحات کاربردی و بیان اهداف هدایتی آشنا می‌شوید.

آموزش تدبر سطح یک (انشقاق تا ناس)

دوره آموزش تخصصی - سطح 3 - حزب مفصل - طلاق تا جن - علی صبوحی طسوجی

آموزش تدبر سطح دو (مزمل تا مطففین)

دوره آموزش تخصصی - سطح 2 - حزب مفصل - مزمل تا مطففین - علی صبوحی طسوجی

آموزش تدبر سطح سه (طلاق تا جن)

دوره آموزش تخصصی - سطح 1 - حزب مفصل - انشقاق تا ناس - علی صبوحی طسوجی

لوح تصویری آموزش تدبر سوره نور

لوح تصویری آموزش تدبر سوره نور

لوح تصویری دوره تربیت مربی

لوح تصویری دوره تربیت مربی - علی صبوحی طسوجی

لوح تصویری آموزش تدبر ۱۲ سوره قرآن ویژه کودک و نوجوان

لوح تصویری آموزش تدبر ۱۲ سوره قرآن ویژه کودک و نوجوان
ارسال این برگه

لوح‌های تصویری آموزش تدبر در قرآن کریم

برای استفادۀ بیشتر از انوار هدایتی قرآن کریم، نگاه منسجم به سوره‌های قرآن کریم نقش اساسی دارد و نیل به این مهم جز از شاهراه تدبّر (دریافت پی‌درپی آیات هر سوره که به فهم منسجم آن سوره منتهی می‌شود) امکان‌پذیر نیست.

شما قرآن‌آموز محترم با دیدن و شنیدن این مجموعه، علاوه بر آشنایی با معنای واژگان کلیدی و ترجمۀ تدبر و دسته‌بندی درونی هر سوره، با آموزش تدبری سوره‌هایی از قرآن کریم به‌صورت تخصصی و به همراه توضیحات کاربردی و بیان اهداف هدایتی آشنا می‌شوید.

آموزش تدبر سطح یک (انشقاق تا ناس)

دوره آموزش تخصصی - سطح 3 - حزب مفصل - طلاق تا جن - علی صبوحی طسوجی

آموزش تدبر سطح دو (مزمل تا مطففین)

دوره آموزش تخصصی - سطح 2 - حزب مفصل - مزمل تا مطففین - علی صبوحی طسوجی

آموزش تدبر سطح سه (طلاق تا جن)

دوره آموزش تخصصی - سطح 1 - حزب مفصل - انشقاق تا ناس - علی صبوحی طسوجی

لوح تصویری آموزش تدبر سوره نور

لوح تصویری آموزش تدبر سوره نور

لوح تصویری دوره تربیت مربی

لوح تصویری دوره تربیت مربی - علی صبوحی طسوجی

لوح تصویری آموزش تدبر ۱۲ سوره قرآن ویژه کودک و نوجوان

لوح تصویری آموزش تدبر ۱۲ سوره قرآن ویژه کودک و نوجوان
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up