وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

سال انتشارعنوانتوضیحات
۱۴۰۰نسبت­‌سنجی تدبر در قرآن با نظامات اسلامیهمایش ملی جریان‌شناسی تدبر در قرآن کریم
۱۳۹۶راهبرد سوره مبارک نور در نهادینه‌سازی فرهنگ حجاب و عفاف در جامعۀ اسلامیهمایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
۱۳۹۶سوره مبارک «حدید»؛ راهبردی به‌سوی ظهورهمایش ملی فقه و علوم اسلامی
۱۳۹۰دوری از دنیاگرایی به‌سوی خداگرایی، راهبردهای عاشورایی برای تحقق آرمان عدالت‌خواهیچهارمین کنگره سراسری عاشوراپژوهی: عاشورا، عدالت و پیشرفت
ولایت فقیه در دوران غیبت (تکمله‌ای بر نظام سوره حجرات)
ارسال این برگه

سال انتشارعنوانتوضیحات
۱۴۰۰نسبت­‌سنجی تدبر در قرآن با نظامات اسلامیهمایش ملی جریان‌شناسی تدبر در قرآن کریم
۱۳۹۶راهبرد سوره مبارک نور در نهادینه‌سازی فرهنگ حجاب و عفاف در جامعۀ اسلامیهمایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
۱۳۹۶سوره مبارک «حدید»؛ راهبردی به‌سوی ظهورهمایش ملی فقه و علوم اسلامی
۱۳۹۰دوری از دنیاگرایی به‌سوی خداگرایی، راهبردهای عاشورایی برای تحقق آرمان عدالت‌خواهیچهارمین کنگره سراسری عاشوراپژوهی: عاشورا، عدالت و پیشرفت
ولایت فقیه در دوران غیبت (تکمله‌ای بر نظام سوره حجرات)
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up