وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

نظام‌نامه آموزشی تدبر در قرآن کریم به شرح زیر است:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: آئین­‌نامه­‌ها

فصل سوم: شیوه­‌نامه برگزاری دوره‌­ها

فهرست