وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

پاسخ پرسش‌‌هایی دربارۀ تدبر در قرآن کریم در این صفحه در قالب فیلم‌هایی از تدریس‌های حجت الاسلام علی صبوحی در دسترس علاقه‌مندان است. پاسخ به عمدۀ این پرسش‌ها، در مسیر تدبر در قرآن کریم، بسیار مهم و تعیین‌کننده است و به‌نوعی مبنای کار شخص متدبر قرار می‌گیرد.

برای دیدن پاسخ هر پرسش بر روی آن کلیک کنید.

پرسش‌های اساسی

پرسش‌های تکمیلی

ارسال این برگه

پاسخ پرسش‌‌هایی دربارۀ تدبر در قرآن کریم در این صفحه در قالب فیلم‌هایی از تدریس‌های حجت الاسلام علی صبوحی در دسترس علاقه‌مندان است. پاسخ به عمدۀ این پرسش‌ها، در مسیر تدبر در قرآن کریم، بسیار مهم و تعیین‌کننده است و به‌نوعی مبنای کار شخص متدبر قرار می‌گیرد.

برای دیدن پاسخ هر پرسش بر روی آن کلیک کنید.

پرسش‌های اساسی

پرسش‌های تکمیلی

ارسال این برگه
keyboard_arrow_up