وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

در این فایل کوتاه استاد علی صبوحی خاطره ای را از یک محفل انس با قرآن بیان می کند و ضرورت فهم جامع قرآن را در قالب مثالی بیان میکند.

 

این خاطره گزیده ای از دوره یک روزه آشنایی با تدبر در شهر همدان است که در مهرماه ۱۴۰۱ در این شهر برگزار شد.
صوت کامل این دوره به زودی در سایت بارگذاری می شود.

فهرست