وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

تدریس‌های علی صبوحی طسوجی

تدریس‌های علی صبوحی طسوجی را می‌توانید در این صفحه دریافت کنید یا گوش دهید. دقت فرمایید که برای دسترسی به سخنرانی‌ها لازم است به این صفحه یا منوی سخنرانی‌ها مراجعه کنید.

برای ورود به هر یک از سرفصل‌های تدریس کلیک کنید:

ارسال این برگه

تدریس‌های علی صبوحی طسوجی را می‌توانید در این صفحه دریافت کنید یا گوش دهید. دقت فرمایید که برای دسترسی به سخنرانی‌ها لازم است به این صفحه یا منوی سخنرانی‌ها مراجعه کنید.

برای ورود به هر یک از سرفصل‌های تدریس کلیک کنید:

ارسال این برگه
keyboard_arrow_up