وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

تدریس تدبر در نهج البلاغه را می‌توانید در این صفحه مشاهده کنید. جلسات بر اساس عنوان دوره دسته‌بندی شده و به ترتیب تاریخ مرتب شده‌اند.

با انتخاب عناوین بالای جلسات، به صفحۀ اختصاصی آن خطبه دسترسی خواهید داشت.

تدبر در نهج البلاغه - خطبه اول

این دوره از آبان ماه سال ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در حسینیۀ حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها واقع در خیابان مجاهدین اسلام تهران برگزار شده است.

تدبر در نهج البلاغه - خطبه دوم - جلسات هیئت قرآن و ولایت

این دوره از خرداد ماه سال ۱۳۹۹ در حسینیۀ حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها واقع در خیابان مجاهدین اسلام تهران آغاز و در ادامه در محل مؤسسه تدبر در کلام وحی تهران برگزاری شد.

تدبر در نهج البلاغه - خطبه چهارم - جلسات هیئت قرآن و ولایت

تدبر در نهج البلاغه - خطبه ششم - جلسات هیئت قرآن و ولایت

تدبر در نهج البلاغه - خطبه هفتم - جلسات هیئت قرآن و ولایت

تدبر در خطبه ۲۴ «تمام نهج البلاغه» - جلسات هیئت قرآن و ولایت

توضیح مهم: جهت دسترسی به انسجام کلام امیرالمؤمنین علیه السلام، تدریس خطبه‌ها بر اساس کتاب «تمام نهج البلاغه» است (که در آن، خطبه‌ها به‌صورت کامل‌تر تدوین شده). ترتیب خطبه‌ها نیز بر اساس همین کتاب خواهد بود. (آشنایی با کتاب «تمامُ نهجِ البلاغَة»)

ارسال این برگه

تدریس تدبر در نهج البلاغه را می‌توانید در این صفحه مشاهده کنید. جلسات بر اساس عنوان دوره دسته‌بندی شده و به ترتیب تاریخ مرتب شده‌اند.

با انتخاب عناوین بالای جلسات، به صفحۀ اختصاصی آن خطبه دسترسی خواهید داشت.

تدبر در نهج البلاغه - خطبه دوم - جلسات هیئت قرآن و ولایت

این دوره از خرداد ماه سال ۱۳۹۹ در حسینیۀ حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها واقع در خیابان مجاهدین اسلام تهران آغاز و در ادامه در محل مؤسسه تدبر در کلام وحی تهران برگزاری شد.

تدبر در نهج البلاغه - خطبه چهارم - جلسات هیئت قرآن و ولایت

تدبر در نهج البلاغه - خطبه ششم - جلسات هیئت قرآن و ولایت

تدبر در نهج البلاغه - خطبه هفتم - جلسات هیئت قرآن و ولایت

تدبر در خطبه ۲۴ «تمام نهج البلاغه» - جلسات هیئت قرآن و ولایت

توضیح مهم: جهت دسترسی به انسجام کلام امیرالمؤمنین علیه السلام، تدریس خطبه‌ها بر اساس کتاب «تمام نهج البلاغه» است (که در آن، خطبه‌ها به‌صورت کامل‌تر تدوین شده). ترتیب خطبه‌ها نیز بر اساس همین کتاب خواهد بود. (آشنایی با کتاب «تمامُ نهجِ البلاغَة»)

ارسال این برگه
keyboard_arrow_up