وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

تدبر در خطبه ۲۴ «تمام نهج البلاغه» را می‌توانید در ادامه دریافت کنید.

توضیح مهم: جهت دسترسی به انسجام کلام امیرالمؤمنین علیه السلام، تدریس خطبه‌ها بر اساس کتاب «تمام نهج البلاغه» است (که در آن، خطبه‌ها به‌صورت کامل‌تر تدوین شده). ترتیب خطبه‌ها نیز بر اساس همین کتاب خواهد بود. (آشنایی با کتاب «تمامُ نهجِ البلاغَة»)

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه

تدبر در خطبه ۲۴ «تمام نهج البلاغه» را می‌توانید در ادامه دریافت کنید.

توضیح مهم: جهت دسترسی به انسجام کلام امیرالمؤمنین علیه السلام، تدریس خطبه‌ها بر اساس کتاب «تمام نهج البلاغه» است (که در آن، خطبه‌ها به‌صورت کامل‌تر تدوین شده). ترتیب خطبه‌ها نیز بر اساس همین کتاب خواهد بود. (آشنایی با کتاب «تمامُ نهجِ البلاغَة»)

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up