وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

تدبر در سوره مبارکه احزاب از آذرماه سال ۱۳۹۹ آغاز و در خردادماه سال ۱۴۰۰ به پایان رسید. جلسات تدبر در این سوره به دلیل محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا، به‌صورت مجازی برگزار شد.

صوت جلسات این دوره را می‌توانید از نشانی ganjineh-tadabbor.ir دریافت کنید.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه