وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

تدبر در سوره مبارکه بقره از آبان ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ در هیئت قرآن و ولایت برگزار شد. تدبر این سوره طی نود جلسه و در چهار مرحله آموزش داده شد. در مجموع این مراحل مشخص شد که سوره مبارکۀ بقره (فسطاط) شامل ۴۵ بند است که در ۱۲ فصل دسته‌بندی می‌شود. غرض واحد سوره بقره «راهبرد تأسیس، تحکیم و گسترش امت اسلامی» است.

صوت جلسات این دوره را می‌توانید از نشانی ganjineh-tadabbor.ir نیز دریافت کنید.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه