وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره‌های آموزشی تدبر در قرآن کریم شامل دوره‌های معرفتی، دوره‌های مهارتی، دوره‌های تربیت مربی، دوره‌های تربیت مدرس و دوره‌های ویژۀ طلاب است. جهت دسترسی به محتوای هر یک از این دوره‌ها از کلیدهای زیر اسفاده کنید. برای آشنایی بیشتر با این دوره‌ها به صفحۀ نظام‌نامۀ آموزشی تدبر مراجعه فرمایید.

ارسال این برگه

دوره‌های آموزشی تدبر در قرآن کریم شامل دوره‌های معرفتی، دوره‌های مهارتی، دوره‌های تربیت مربی، دوره‌های تربیت مدرس و دوره‌های ویژۀ طلاب است. جهت دسترسی به محتوای هر یک از این دوره‌ها از کلیدهای زیر اسفاده کنید. برای آشنایی بیشتر با این دوره‌ها به صفحۀ نظام‌نامۀ آموزشی تدبر مراجعه فرمایید.

ارسال این برگه
keyboard_arrow_up